Lezení na umělé stěně pro pedagogické pracovníky

Časová dotace kurzu: 19 hodinový kurz

 

Místo konání kurzu: Liberec

 

Cena kurzu: 3050,- Kč

 

Obsah kurzu:

 

Obsahem kurzu je seznámení cílové skupiny s pedagogickými, metodickými a bezpečnostními postupy při výuce lezení na umělé horolezecké stěně. Forma účasti na kurzu je prezenční, školení je rozděleno do tří dnů (10 výukových bloků). Kurz umožní frekventantům získat kompetence, které je oprávní k vedení žáků při výuce lezení na umělé stěně.

V rámci kurzu si frekventanti osvojí pedagogické, metodické a bezpečnostní zásady pro výuku lezení na umělých lezeckých stěnách. Celý kurz je primárně zaměřený na zásady bezpečného pohybu a provozu v prostoru umělých lezeckých stěn. Velký důraz bude kladen na výukové prostředky, které mají za úkol zajistit bezpečnost budoucích svěřených žáků s ohledem na různé věkové a výkonnostní zařazení a také na jejich individuální požadavky. Obsahem semináře je příprava a vedení programu (výuky), nácvik pokročilých technických dovedností a lezeckých technik, práce s horolezeckým materiálem, metodika vedení skupiny, bezpečnostní standardy atd.

Cílová skupina:

 

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci. Konkrétně se jedná o učitele 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, SŠ, VOŠ, pedagogy volného času a vychovatele. 

 

Garant kurzu:

Odborným garantem celého kurzu je Mgr. Jaroslav Kupr, Ph.D. (jaroslav.kupr@tul.cz).

 

Požadavky:

 

Závěrečná zkouška obsahuje metodický výstup, jištění prvolezce, vylezení cesty obtížnosti 5 UIAA na prvolezce.

cer lezeni

kurzCB-lišta EuCB-lišta3
katedra tělesné výchovy TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Katedra tělesné výchovy a sportu

Na Bohdalci 715 | 460 15 Liberec 15
Tel.: +420 485 355 121
Identifikátor datové schránky: XXXX

Doprava MHD - BUS č. 15 a 29 na zastávku Univerzitní koleje

Zůstaňte v kontaktu

 

facebbok  youtuberss
logo TUL TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1
Tel.: +420 485 351 111
Identifikátor datové schránky: XXXX