Nízké lanové překážky pro pedagogické pracovníky

Časová dotace kurzu: 15 hodinový kurz

 

Místo konání kurzu: Český Ráj

 

Cena kurzu: 2450,- Kč

 

Obsah kurzu:

 

Obsahem kurzu je seznámení cílové skupiny s pedagogickými, metodickými a bezpečnostními postupy při realizaci programu s využitím nízkých lanových překážek (tzn. výška překážek do 1,5 metru nad zem). Forma účasti na kurzu je prezenční, školení je rozděleno do tří dnů (11 výukových bloků). Kurz umožní frekventantům získat kompetence, které je oprávní k stavbě nízkých lanových překážek a k vedení žáků při realizaci programu s využitím nízkých lanových překážek.

V rámci kurzu si frekventanti osvojí pedagogické, metodické a bezpečnostní zásady pro kompletní realizaci programu s využitím nízkých lanových překážek (dále jen NLP), pro různé věkové a výkonností skupiny žáků. Definice NLP je prezentována jako lanové překážky (nebo systém překážek) s nízkým vedením lana – to je maximálně 1,5 metru nad zemí. Celý kurz je primárně zaměřený na zásady bezpečného pohybu v přírodním terénu a na bezpečnost při realizaci NLP jak z pozice stavby, tak z pozice realizace programu pro skupiny klientů. Velký důraz bude kladen na výukové prostředky, které mají za úkol zajistit bezpečnost budoucích svěřených žáků. Obsahem kurzu je příprava a vedení programu (výuky), evaluace programu, výběr terénu, volba překážek, stavba překážek, udržení překážek po bodu programu, demontáž překážek atd. Mezi další body programu patří také první pomoc, práce s horolezeckým materiálem, metodika vedení skupiny, bezpečnostní standardy a problematika revize tělovýchovného nářadí.

Cílová skupina:

 

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci. Konkrétně se jedná o učitele 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, SŠ, VOŠ, pedagogy volného času a vychovatele. 

 

Garant kurzu:                                                                                                            

Odborným garantem celého kurzu je Mgr. Jaroslav Kupr, Ph.D. (jaroslav.kupr@tul.cz).

 

Požadavky:

 

Závěrečná zkouška obsahuje 2 části. Stavbu vylosované překážky ve dvojici v daném časovém limitu a metodický výstup vedení skupiny.

 

cer nizke

kurzCB-lišta EuCB-lišta3
katedra tělesné výchovy TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Katedra tělesné výchovy a sportu

Na Bohdalci 715 | 460 15 Liberec 15
Tel.: +420 485 355 121
Identifikátor datové schránky: XXXX

Doprava MHD - BUS č. 15 a 29 na zastávku Univerzitní koleje

Zůstaňte v kontaktu

 

facebbok  youtuberss
logo TUL TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1
Tel.: +420 485 351 111
Identifikátor datové schránky: XXXX