Lezecká stěna Harcov

Charakteristika horolezecké stěny

Ve sportovním areálu FP TU se nachází umělá horolezecká stěna o rozměrech 436 m2, 25 m široká, 11,5m vysoká. Stěna má 24 vratných karabin, ke kterým vedou cesty z nastavitelných pískovcových chytů. Jednotlivé cesty jsou odlišeny barvou chytů. Ke každému slaňovacímu kruhu vedou 2-3 cesty, které jsou během roku minimálně jednou přestavěny.

Stěna je využívána k výuce studentů (cca 120 studentů týdně) a v odpoledních hodinách v měsíci říjnu až dubnu je otevřena pro zájemce z řad studentů a veřejnosti.

Aktuality

Viz facebook: Stěna Harcov a její „lezci“

Provozní řád

1. Lezecká stěna slouží výhradně pro výcvik volného lezení.

2. Trénink na stěně mohou provádět osoby, které předem uhradily příslušný poplatek dle platných tarifů (80,- Kč), svým podpisem potvrdily seznámení s provozním řádem a disponují příslušným kvalitním lezeckým materiálem.

3. Osoby mladší 18-ti let mohou provádět trénink pouze pod přímým dohledem osoby starší 18-ti let. Osoby mezi 15.-18. lety mohou samostatně lézt pouze pokud se prokáží platnou průkazkou ČHS.

4. Je zakázáno lézt pod vlivem alkoholických, nebo jiných prostředků ovlivňující tělesný nebo zdravotní stav. Stejně tak jejich požívání během pobytu v prostorách haly.

5. LEZENÍ JE PROVÁDĚNO VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !

6. Vstup do haly je povolen pouze po přezutí do sálové obuvi.

7. Lezec je povinen se při lezení jistit, sólový trénink je zakázán !

8. Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, každý jistící bod musí být zapnut nejpozději ve výši kolen.

9. Při lezení musí být použito nejméně 30 m dlouhé lano.

10. Použití lana s porušeným opletem je pro jištění zakázáno.

11. Na 1 cestě je zakázáno současné lezení dvou lezců.

12. Do jednoho jištění je zakázáno dávat více jak jedno lano (platí i pro současné použití vratné karabiny a expresky).

13. Pokud je ve vratné karabině lano je zakázáno do cesty nastoupit.

14. Dobírání v jistících bodech je zakázáno, stejně jako nácvik stavění apod.

15. Neúměrně dlouhé pády /tedy „na efekt“/ nejsou povoleny.

16. Při lezení více lezců současně nelze provádět takové varianty, které by omezovaly lezce na vedlejší cestě.

17. V případě zjištění uvolněného chytu nebo jistícího prostředku je lezec povinen na tuto okolnost upozornit správce bez zbytečných průtahů a příp. i lezce, který do takto narušené cesty chce nastoupit.

18. K lezení lze použít instalovaných chytů i struktury stěny.

19. Vstup do ostatních částí haly, které nesouvisí s lezeckou stěnou, není dovolen.

20. Případný úraz je třeba neprodleně hlásit strážnému ve vrátnici, který přivolá zdravotnickou pomoc a o úrazu učiní záznam do své evidence.

21. Přestavování cesty /záměna nebo otáčení chytů/ není bez vědomí správce stěny povoleno.

22. Každý, kdo zjistí porušování ustanovení tohoto provozního řádu, je povinen příslušného lezce upozornit na dodržování výše uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede k nápravě, je potřeba informovat správce stěny.

23. Návštěvníci horolezecké stěny se řídí pokyny správce. Provozovatel /katedra TV PF TU Liberec/ a jím zmocněný zástupce /správce/ je oprávněn kdykoliv vykázat z haly osobu, která porušuje ustanovení Provozního řádu a to bez vrácení vstupného.

24. Tento Provozní řád má prozatímní charakter a provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby měnit jeho jednotlivá ustanovení. Veřejnosti přístupný /řádně vyvěšený/ Provozní řád je závazný pro všechny osoby, které provádějí jakoukoliv činnost na lezecké stěně a v jejím bezprostředním okolí.

Ceník

A) Jednotlivý vstup: 80,- Kč

B) Permanentky: 1000,- Kč / 15 vstupů

50 % sleva: Děti do 12 let v doprovodu dospělého.

Studenti TU v Liberci po předložení platného indexu.

Zaměstnanci TU v Liberci.

 

Kontakt Radim Antoš (ktv ) 485 355 134, 608 160 403, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , facebook: Stěna Harcov a její „lezci“

 

Nabídka kurzů

kurzCB-lišta EuCB-lišta3
katedra tělesné výchovy TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Katedra tělesné výchovy a sportu

Na Bohdalci 715 | 460 15 Liberec 15
Tel.: +420 485 355 121
Identifikátor datové schránky: XXXX

Doprava MHD - BUS č. 15 a 29 na zastávku Univerzitní koleje

Zůstaňte v kontaktu

 

facebbok  youtuberss
logo TUL TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1
Tel.: +420 485 351 111
Identifikátor datové schránky: XXXX