Náhradní způsob splnění studijních povinností

Student/ka může podle Studijního a zkušebního řádu TUL požádat vyučujícího o náhradní způsob splnění studijních povinností, pokud se z vážných důvodů nemůže povinné vzdělávací činnosti ve stanoveném rozsahu zúčastnit.

Na KTV se náhradní způsob plnění studijních povinností (na TUL nahrazující tzv. "individuální studijní plán") týká zejména vrcholových sportovců a studentů s vážnými rodinnými problémy (rodičovství apod.). Dlouhodobé zdravotní důvody omezující pohyb studenta není možné vzhledem k charakteru studijních programů tělesné výchovy a sportu, které obsahují mj. povinné zvládnutí základních pohybových dovedností, uznat za důvody k náhradnímu plnění studijních povinností.

Náhradní způsob splnění studijních povinností na KTV se vztahuje pouze na studenty/ky programů FP TUL. Tento postup se nevztahuje na předměty tělesné výchovy pro nespecialisty z ostatních fakult TUL. V těchto případech je optimálním řešením v souladu se SZŘ TUL žádost o zrušení/vyškrtnutí daného předmětu děkanem příslušné fakulty.

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O NÁHRADNÍ ZPŮSOB PLNĚNÍ NA KTV

1. Student/ka vyplní oficiální žádost FP TUL náležitým odůvodněním a uvedením vztažených předmětů KTV (viz žádost na webu FP TUL - sekce Student - Informace ke studiu – Formuláře – Náhradní způsob plnění - doc).

2. Student/ka zašle emailem žádost ve Wordu ke schválení vedoucímu KTV.

3. Vedoucí KTV přidá po jeho případném souhlasu žádost jako sdílený dokument na pracovní disk se současným přiřazením příslušných vyučujících.

4. Vedoucí KTV vyzve vyučující k vypsání možného náhradního plnění do 3 pracovních dnů.

5. Vyučující KTV uvedou do sdílené žádosti náhradní způsob plnění jejich předmětů.

6. Vedoucí KTV žádost zkontroluje, vytiskne a podepíše za vyučující KTV.

7. Sekretářka KTV vyplněnou a podepsanou žádost zašle vnitřní poštou na DFP k rozhodnutí pana děkana.

8. Vedoucí KTV zašle verzi odcházející z katedry studentovi/tce. Pozn.: Žádost není možné podávat prostřednictvím IS STAG.

Kontakt

Doručovací adresa:
Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická,
Katedra tělesné výchovy a sportu,
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

Sídlo:
Stadion TUL v Harcově,
Dubový vrch 714, 460 15 Liberec 15

Sekretariát katedry:
Ing. Soňa Hořínková,
+420 485 355 121Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.