Katedra tělesné výchovy a sportu

Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci.

DSCN1407Katedra tělesné výchovy a sportu (dále jen KTV) existuje v Liberci od roku 1953, kdy zde byla založena vysoká škola. Původně jako součást Vysoké školy strojní (VŠS), později Vysoké školy strojní a textilní (VŠST), zajišťovala povinnou všeobecnou tělesnou výchovu a letní i zimní kurzy pro studenty obou fakult. Po roce 1990 postupně vznikly další 4 fakulty a VŠST se transformovala na Technickou univerzitu v Liberci. KTV prošla proměnou - z rektorátního útvaru katedry zajišťující pouze všeobecnou tělesnou výchovu se změnila na oborovou katedru Fakulty pedagogické (FP) s tím, že i nadále zajišťuje všeobecnou tělesnou výchovu pro nespecialisty na FP i pro studenty dalších fakult. Počet pracovníků KTV se podle potřeb zvyšoval, v současné době má katedra 15 pedagogů a spolupracuje i s externími lektory a odborníky. 

 

DSCN1430

Většina výuky probíhá v prostorách sportovního areálu TUL nacházejícího se v těsné blízkosti kolejí. Areál byl předán do provozu v roce 1983 a postupně se modernizuje a rozšiřuje. V současné době spravuje KTV 2 velké tělocvičny, posilovnu, hernu stolního tenisu, fotbalové hřiště, tenisové kurty, nafukovací halu s dalšími tenisovými kurty, 3 aerobní sály a saunu. Všechny tyto prostory využívá i Akademické sportovní centrum (ASC) a Vysokoškolský sportovní klub TUL.

 

 

 

DSCN1428
ASC TUL fungující pod KTV zahájilo svou činnost v akademickém roce 2006/07. Zajišťuje sportovní vyžití studentů TUL nad rámec výuky. Náklady na nabízené sportovní programy a kurzy dotuje TUL prostřednictvím jednotlivých fakult, část nákladů si hradí studenti.
Výuku oborové tělesné výchovy zajišťuje KTV pro magisterské studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, navazující magisterské studium Učitelství TV pro 2. stupeň ZŠ a dále pro bakalářské studium oborů Tělesná výchova pro vzdělávání, Management sportovní, Rekreologie a Pedagogika volného času. První studenti oboru učitelství tělesné výchovy byli přijati ke studiu v akademickém roce 1990/91 a první absolventi ukončili studium v roce 1993/94. Studium sportovního managementu započalo v roce 1996/97 a první absolventi končili se studiem v roce 1998/99. Studium Rekreologie bylo na KTV zahájeno v roce 2011. Výuku předmětů ekonomického a právního zaměření pro sportovní management a rekreology zajišťuje Ekonomická fakulta TUL. 

 

DSCN1401

Vědeckovýzkumná činnost KTV je zaměřena zejména na problematiku hodnocení tělesného stavu a základních složek tělesné zdatnosti mládeže včetně modelování jejího dalšího rozvoje, funkční zátěžovou diagnostiku vrcholových a výkonnostních sportovců a na kinematickou analýzu pohybu. Tuto oblast činnosti velkou měrou podporuje Laboratoř sportovní motoriky, která je od roku 2001 výzkumným pracovištěm KTV a nachází se také ve sportovním areálu TUL.

kurzCB-lišta EuCB-lišta3
katedra tělesné výchovy TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Katedra tělesné výchovy a sportu

Na Bohdalci 715 | 460 15 Liberec 15
Tel.: +420 485 355 121
Identifikátor datové schránky: XXXX

Doprava MHD - BUS č. 15 a 29 na zastávku Univerzitní koleje

Zůstaňte v kontaktu

 

facebbok  youtuberss
logo TUL TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1
Tel.: +420 485 351 111
Identifikátor datové schránky: XXXX