Portál - Inovace výuky TV a sportu

Barevny logolink OPVK hor logolink cmyk cz

 

Inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu

 

Projekt s názvem „Inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu“, který získala katedra tělesné výchovy FP TU v Liberci na období 2012-2015 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se snaží přispět k řešení aktuální problematiky snižující se úrovně pohybové aktivity u VŠ studentů. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Cílem projektu je provést inovaci výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu. Inovativní změny spočívají v úpravách obsahu výuky a v modularizaci jednotlivých předmětů/kurzů se zaměřením na rozvoj komponent zdravotně orientované zdatnosti u studentů TUL. Vytvořená koncepce výuky bude prezentována na závěrečné konferenci projektu v únoru 2015 pro použití na ostatních VŠ v ČR (mimo pražských VŠ).

Realizace koncepce zdravotně orientované výuky tělesné výchovy a sportu může přispět ke snížení potencionálního rizika výskytu civilizačních onemocnění u aktivně zapojených studentů VŠ a tím přispět ke zvýšení možnosti jejich dlouhodobého využití na trhu práce. U absolventa VŠ vyznávajícího aktivní životní styl je významně nižší pravděpodobnost výskytu rizikových faktorů civilizačních onemocnění (kardiovaskulární nemoci, obezita, cukrovka, deprese apod.). Jejich výskyt v současné době bohužel narůstá i u věkově mladších populačních skupin, což je negativní skutečnost z hlediska potencionálně vysokých výdajů souvisejících s následnou zdravotní péčí.

V projektu vypracované inovace se týkají 12 tělovýchovně-sportovních oblastí: sportovní medicína a první pomoc, zdravotní tělesná výchova, moderní formy kondiční gymnastiky, pohybové a sportovní hry, netradiční hry, vodní sporty a zábavné formy plavání, všeobecná sportovní průprava, fitness a cvičení s hudbou, raketové sporty, aktivní formy turistiky, zimní sporty, netradiční vodní sporty a námořní jachting. Tato tematická zaměření jsou rozpracována na webovém portálu tak, aby studenti získali ucelený přehled o vyučovaných předmětech, vyučujících, metodických materiálech a mohli se na základě uvedených odkazů přihlásit na předměty a kurzy z nabídky KTV FP TUL.

 

Závěrečná konference projektu OP VK: podrobné informace, přihlášky a program zde

 

Prezentace k zaměření projektu je ke stažení zde

 

Metodický materiál ke vztahu pohybu a zdraví je ke stažení zde

 

Prezentace celkové zhodnocení výstupu projektu zde

 

Zajímavé webové odkazy:

  • INDARES.COM – komplexní on-line systém poskytující zdarma možnost analýzy pohybové aktivity a diagnostiky tělesné zdatnosti
  • EXERCISE IS MEDICINE – webový portál k významu pohybové aktivity pro zdraví člověka

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

kurzCB-lišta EuCB-lišta3
katedra tělesné výchovy TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Katedra tělesné výchovy a sportu

Na Bohdalci 715 | 460 15 Liberec 15
Tel.: +420 485 355 121
Identifikátor datové schránky: XXXX

Doprava MHD - BUS č. 15 a 29 na zastávku Univerzitní koleje

Zůstaňte v kontaktu

 

facebbok  youtuberss
logo TUL TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1
Tel.: +420 485 351 111
Identifikátor datové schránky: XXXX