Skip to main content

Přijímací řízení – praktická zkouška

| Aktuality

Praktická zkouška pohybových předpokladů pro studijní programy Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a Sport se zaměřením na zdravý životní styl proběhne ve dnech 14. a 15. 6. 2022. 

Podrobné harmonogramy naleznete níže v dokumentech.