Publikační činnost našich zaměstnanců

  Monografie a učební texty
  1. BAJZÍKOVÁ, J., 2021. Zdravotní tělesná výchova IIa. Aktivizační náměty pro výuku předmětů na 1. stupni základní školy v tryskající fontáně. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-579-3.
  2. BAJZÍKOVÁ, J. a SCHEJBALOVÁ, K., 2020. Zdravotní tělesná výchova II. Studnice aktivizačních námětů pro výuku předmětů na 1. stupni základní školy. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-504-5.
  3. BAJZÍKOVÁ, J. a SKALOVÁ, K., 2018. Zdravotní tělesná výchova I. Tělovýchovné chvilky s využitím židle a doprovodných říkanek. 1. vyd. Liberec: Technická univerzit v Liberci. ISBN 978-80-7494-450-5.
  4. BAJZÍKOVÁ, J., 2014. Balanční pomůcky nejen ke zlepšení stability, ale i kondice. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-111-5.
  5. ČAPEK, L., HENYŠ, P., HORÁK, Z., VILÍMEK, M., HORNÝ, L., HÁJEK, P., VIMMR, J. a JONÁŠOVÁ, A., 2018. Biomechanika člověka. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0367-6.
  6. CHAROUSEK, J., 2020. Multimédia ve sportu 1 - Video-rozbory ve sportovních hrách. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-552-6.
  7. KUPROVÁ, K., KOŠTOVÁ, K., DYGRÍN, J. a SUCHOMEL, A., 2021. Oblouky ve sjezdovém lyžování. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-566-3.
  8. KUPR, J. a MACHEK, V., 2021. Netradiční sportovní hry: holomajzna, tchoukball, brännball, ringo, kanjam. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-556-4.
  9. LEPKOVÁ, Z., KUPR, J., KUPROVÁ, K. a VRCHOVECKÁ, P., 2019. Hry na cvičení na sněhu. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-495-6.
  10. SÁDEK, P. a KUPR, J., 2015. Netradiční hry pro volný čas. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-254-9.
  11. KUPR, J. a MACHEK, T., 2015. Nízké lanové překážky – multimediální příručka. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-262-4.
  12. ŠLECHTA, P. a KUPROVÁ, K., 2017. Nordic walking. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 9788074943478.
  13. KUPROVÁ, K., 2014. Pohyb v zimním prostředí - skitouring, sněžnice. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 9788074941207.
  14. GÁBA, A., BAĎURA, P., DYGRÝN, J., HAMŘÍK, Z., JAKUBEC, A., KUDLÁČEK, M., ROUBALOVÁ, E., RUBÍN, L., SIGMUND, E., SIGMUNDOVÁ, D. a SUCHOMEL, A., 2018. Národní zpráva o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
  15. RUBÍN, L., MITÁŠ, J., DYGRÝN, J., VORLÍČEK, M., NYKODÝM, J., ŘEPKA, E., FELTLOVÁ, D., SUCHOMEL, A., KLIMTOVÁ, H., VALACH, P., BLÁHA, L. a FRÖMEL, K., 2018. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5451-1.
  16. ŠEFLOVÁ, I., 2020. Psychomotorika v pedagogické praxi. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-531-1.
  17. VRCHOVECKÁ, P., 2020. Fyziologie člověka: učební texty. 2. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-513-7.
  18. VRCHOVECKÁ, P., 2020. Gymnastika jednoduše a hrou. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-530-4.
  19. VRCHOVECKÁ, P., 2020. Základy gymnastické přípravy dětí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-1284-5.
  20. VRCHOVECKÁ, P., 2018. Fyziologie člověka: učební texty. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-418-5.
  Články evidované ve světových databázích
  1. TUNÁKOVÁ, V., TUNÁK, M., MÜLLEROVÁ, J., KOLÍNOVÁ, M. a BITTNER, V., 2017. Material, structure, chosen mechanical and comfort properties of kinesiology tape. Journal of the Textile Institute. 108(12), 2132-2146. ISSN 0040-5000.
  2. TANNEHILL, D., DEMIRHAN, G., ČAPLOVÁ, P. a AVSAR, Z., 2020. Continuing professional development for physical education teachers in Europe. European Physical Education Review. 27(1), 150-167. ISSN 1356-336X.
  3. ŠEFLOVÁ, I., KALFIŘT, L. a CHAROUSEK, J., 2020. The assessment of movement competence in Czech school age children using BOT-2 test. Physical Activity Review. 8(2), 56-63. ISSN 2300-5076.
  4. JANDOVÁ, S., SPARKS, M., OLESNIEWICZ, P., CHAROUSEK, J., CHRÁSTKOVÁ, M. a MARKIEWICZ-PATKOWSKA, J., 2018. Changes in the foot strike pattern and pressure distribution when running in minimalist and traditional sport shoes. Medicina dello Sport. 71(2), 257-267. ISSN 0025-7826.
  5. GÁBA, A., RUBÍN, L., SIGMUND, E., BAĎURA, P., DYGRÝN, J., KUDLÁČEK, M., SIGMUNDOVÁ, D., MATEROVÁ, E., HAMŘÍK, Z., JAKUBEC, A. a SUCHOMEL, A., 2020. Executive summary of the Czech Republic's 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. Acta Gymnica. 49(2), 92-102. ISSN 2336-4912.
  6. VORLÍČEK, M., BAĎURA, P., MITÁŠ, J., KOLARČIK, P., RUBÍN, L., VAŠÍČKOVÁ, J. a SALONNA, F., 2020. How Czech adolescents perceive active commuting to school: A cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 17(15), 5562-5571. ISSN 1661-7827.
  7. GÁBA, A., DYGRÝN, J., ŠTEFELOVÁ, N., RUBÍN, L., HRON, K., JAKUBEC, L. a PEDIŠIĆ, Ž., 2020. How do short sleepers use extra waking hours? A compositional analysis of 24-h time-use patterns among children and adolescents. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 17(2020), 1-11. ISSN 1479-5868.
  8. JAKUBEC, L., GÁBA, A., DYGRÝN, J., RUBÍN, L., ŠIMŮNEK, A. a SIGMUND, E., 2020. Is adherence to the 24-hour movement guidelines associated with a reduced risk of adiposity among children and adolescents?. BMC Public Health. 20(1), 1-8. ISSN 1471-2458.
  9. RUBÍN, L., GÁBA, A., DYGRÝN, J., JAKUBEC, L., MATEROVÁ, E. a VENCÁLEK, O., 2020. Prevalence and correlates of adherence to the combined movement guidelines among Czech children and adolescents. BMC Public Health. 20(1), 1-11. ISSN 1471-2458.
  10. RUBÍN, L., SUCHOMEL, A., CUBEREK, R., DUŠKOVÁ, L. a TLÁSKALOVÁ, M., 2017. Self-assessment of physical fitness in adolescents. Journal of Human Sport and Exercise. 12(1), 219-235. ISSN 1988-5202.
  11. MITÁŠ, J., FRÖMEL, K., VALACH, P., SUCHOMEL, A., VORLÍČEK, M. a GROFFIK, D., 2020. Secular trends in the achievement of physical activity guidelines: Indicator of sustainability of healthy lifestyle in Czech adolescents. Sustainability. 12(12), 1-14. ISSN 2071-1050.
  12. PELCLOVÁ, J., FRÖMEL, K., ŘEPKA, E., BLÁHA, L., SUCHOMEL, A., FOJTÍK, I., FELTLOVÁ, D., VALACH, P., HORÁK, S., NYKODÝM, J. a VORLÍČEK, M., 2016. Is pedometer-determined physical activity decreasing in Czech adults? Findings from 2008 to 2013. International Journal of Environmental Research and Public Health. 13(10), 1040-1049. ISSN 1660-4601.
  Články recenzované ostatní
  1. KUPROVÁ, K., JEŽKOVÁ, M., KUPR, J., ČAPEK, J. a BITTNER, V., 2020. Změny v motorické výkonnosti chlapců ve věku 11-15 let mezi školními roky 1996/1997 – 2018/2019. ACC Journal. 26(3), 16-31. ISSN 1803-9782
  2. KUPROVÁ, K., SUCHOMEL, A. a KUPR, J., 2020. Sekulární trendy tělesné zdatnosti u dětí školního věku z libereckého regionu. Česká kinantropologie. 24(1-2), 67-80. ISSN 1211-9261
  3. KUPR, J., SUCHOMEL, A. a KUPROVÁ, K., 2019. Vztah úrovně pohybové aktivity ke komponentám tělesné zdatnosti u dětí školního věku z libereckého regionu. ACC Journal. 25(3), 21-33. ISSN 1803-9782
  4. KUPR, J., SUCHOMEL, A., PÁNEK, J., PROCHÁZKOVÁ, N. a KUPROVÁ, K., 2018. Brenbal as a free time activity suitable for aerobic fitness development for children of school age. ACC Journal. 24(3), 51-59. ISSN 1803-9782
  5. KUPR, J., 2011. Intersexual differences in the levels of physical fitness and physical activity in children from the liberec region. ACC Journal. 2(55), 135-141. ISSN 1803-9782
  6. BANÁTOVÁ, K., VORLÍČEK, M., RUBÍN, L., PECHOVÁ, J. a SALONNA, F., 2020. Názory žáků a učitelů českých základních škol na využití moderních informačních a komunikačních technologií v kontextu aktivního životního stylu. Tělesná kultura. 43(2), 51-57. ISSN 1211-6521
  7. MITÁŠ, J., DYGRÝN, J., RUBÍN, L., KŘEN, F., VORLÍČEK, M., NYKODÝM, J., ŘEPKA, E., BLÁHA, L., SUCHOMEL, A., FELTLOVÁ, D., KLIMTOVÁ, H., VALACH, P. a FRÖMEL, K., 2018. Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže: Design a metodika projektu. Tělesná kultura. 41(1), 17-24. ISSN 1211-6521
  8. SUCHOMEL, A. a RUBÍN, L., 2017. Úroveň tělesné zdatnosti u dětí z libereckého regionu v mezinárodním kontextu. Studia Kinanthropologica. 18(1), 41-53. ISSN 1213-2101
  9. ŠEFLOVÁ, I., ĎOUBALOVÁ, E., KALFIŘT, L. a POLNICKÝ, R., 2018. Trampolin Coordination Test in psychomotor diagnostics. Studia Sportiva. 12(1), 59-66. ISSN 1802-7679
  10. ŠEFLOVÁ, I. a JANDOVÁ, S., 2017. THE DIAGNOSTICS POSSIBILITIES OF ANAEROBIC POWER AND CAPACITY BY USING THE PEDAR SYSTEM. ACC Journal. 23(1), 5-12. ISSN 1803-9782
  11. ŠEFLOVÁ, I. a JANDOVÁ, S., 2016. The Influence of Changes of Body Composition Parameters in the Recovery Period. ACC Journal. 1(1), ISSN 1803-9782
  12. VRCHOVECKÁ, P., 2019. Rozvoj silových schopností v hodinách gymnastiky ve školní tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže. 85(2), 37-45. ISSN 1210-7689
  13. VRCHOVECKÁ, P., 2019. Rozvoj silových schopností v hodinách gymnastiky ve školní tělesné výchově (II. část). Tělesná výchova a sport mládeže. 85(3), 57-64. ISSN 1210-7689

Kontakt

Doručovací adresa:
Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická,
Katedra tělesné výchovy a sportu,
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

Sídlo:
Stadion TUL v Harcově,
Dubový vrch 714, 460 15 Liberec 15

Sekretariát katedry:
Ing. Soňa Hořínková,
+420 485 355 121Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.