Publikační činnost našich zaměstnanců

  Odborné monografie
  1. RUBÍN, L., MITÁŠ, J., DYGRÝN, J., VORLÍČEK, M., NYKODÝM, J., ŘEPKA, E., FELTLOVÁ, D., SUCHOMEL, A., KLIMTOVÁ, H., VALACH, P., BLÁHA, L. a FRÖMEL, K., 2018. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5451-1.
  Kapitoly v odborných monografiích
  1. ČAPLOVÁ, P. a KUPR, J., 2019. Physical Education Teacher Education in Czech Republic. European Physical Education Teacher Education Practices: Initial, Induction, and Professional Development. Munich: Meyer & Meyer Sport, s. 67-85. ISBN 978-1-78255-177-5
  Učební texty
  1. BAJZÍKOVÁ, J., 2021. Zdravotní tělesná výchova IIa. Aktivizační náměty pro výuku předmětů na 1. stupni základní školy v tryskající fontáně. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-579-3.
  2. BAJZÍKOVÁ, J. a SCHEJBALOVÁ, K., 2020. Zdravotní tělesná výchova II. Studnice aktivizačních námětů pro výuku předmětů na 1. stupni základní školy. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-504-5.
  3. BAJZÍKOVÁ, J. a SKALOVÁ, K., 2018. Zdravotní tělesná výchova I. Tělovýchovné chvilky s využitím židle a doprovodných říkanek. 1. vyd. Liberec: Technická univerzit v Liberci. ISBN 978-80-7494-450-5.
  4. BAJZÍKOVÁ, J., 2014. Balanční pomůcky nejen ke zlepšení stability, ale i kondice. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-111-5.
  5. DRAGOUN, M. a KUPROVÁ, K., 2022. Plavecký způsob prsa – 1. část. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-582-3.
  6. DRAGOUN, M. a KUPROVÁ, K., 2022. Plavecký způsob prsa – 2. část. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-589-2.
  7. GÁBA, A., BAĎURA, P., DYGRÝN, J., HAMŘÍK, Z., KUDLÁČEK, M., RUBÍN, L., SIGMUND, E., SIGMUNDOVÁ, D., VAŠÍČKOVÁ, J. a VORLÍČEK, M., 2022. Národní zpráva o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže 2022. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-6106-9.
  8. GÁBA, A., BAĎURA, P., DYGRÝN, J., HAMŘÍK, Z., JAKUBEC, A., KUDLÁČEK, M., ROUBALOVÁ, E., RUBÍN, L., SIGMUND, E., SIGMUNDOVÁ, D. a SUCHOMEL, A., 2018. Národní zpráva o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
  9. CHAROUSEK, J., 2020. Multimédia ve sportu 1 - Video-rozbory ve sportovních hrách. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-552-6.
  10. JEŘÁBEK, P., 2021. Didaktika školní atletiky I. Obecná část a běžecké disciplíny. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-557-1.
  11. KOSEK, P. a KUPR, J., 2022. Pobyt v přírodě v teorii i praxi. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-630-1.
  12. KULTOVÁ, M., 2021. Zájmové a neformální vzdělávání v praxi střediska volného času. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-583-0.
  13. KUPR, J. a MACHEK, V., 2021. Netradiční sportovní hry: holomajzna, tchoukball, brännball, ringo, kanjam. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-556-4.
  14. KUPR, J. a MACHEK, T., 2015. Nízké lanové překážky – multimediální příručka. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-262-4.
  15. KUPROVÁ, K., KOŠTOVÁ, K., DYGRÍN, J. a SUCHOMEL, A., 2021. Oblouky ve sjezdovém lyžování. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-566-3.
  16. KUPROVÁ, K., 2014. Pohyb v zimním prostředí – skitouring, sněžnice. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-120-7.
  17. LEPKOVÁ, Z., KUPR, J., KUPROVÁ, K. a VRCHOVECKÁ, P., 2019. Hry na cvičení na sněhu. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-495-6.
  18. MAČÁT, V. a KUPR, J., 2022. Travní lyžování: multimediální metodický materiál. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-605-9.
  19. SÁDEK, P. a KUPR, J., 2015. Netradiční hry pro volný čas. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-254-9.
  20. ŠEFLOVÁ, I., 2020. Psychomotorika v pedagogické praxi. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-531-1.
  21. ŠLECHTA, P. a KUPROVÁ, K., 2017. Nordic walking. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 9788074943478.
  22. VRCHOVECKÁ, P., 2022. Fyziologie člověka. 3. vyd. ISBN 978-80-7494-623-3.
  23. VRCHOVECKÁ, P., 2020. Gymnastika jednoduše a hrou. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-530-4.
  24. VRCHOVECKÁ, P., 2020. Základy gymnastické přípravy dětí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-1284-5.
  25. VRCHOVECKÁ, P., 2020. Fyziologie člověka: učební texty. 2. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-513-7.
  26. VRCHOVECKÁ, P., 2018. Fyziologie člověka: učební texty. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-418-5.
  Články evidované ve světových databázích
  1. DYGRÝN, J., MEDRANO, M., MOLINA-GARCIA, P., RUBÍN, L., JAKUBEC, L., JANDA, D. a GÁBA, A., 2021. Associations of novel 24-h accelerometer-derived metrics with adiposity in children and adolescents. Environmental Health and Preventive Medicine. 26(1), 1-8. ISSN 1342-078X.
  2. GÁBA, A., BAĎURA, P., VORLÍČEK, M., DYGRÝN, J., HAMŘÍK, Z., KUDLÁČEK, M., RUBÍN, L., SIGMUND, E., SIGMUNDOVÁ, D. a VAŠÍČKOVÁ, J., 2022. The Czech Republic‘s 2022 Report Card on Physical Activity for Children and Youth: A rationale and comprehensive analysis. Journal of Exercise Science and Fitness. 20(4), 340-348. ISSN 1728-869X.
  3. GÁBA, A., DYGRÝN, J., ŠTEFELOVÁ, N., RUBÍN, L., HRON, K., JAKUBEC, L. a PEDIŠIĆ, Ž., 2020. How do short sleepers use extra waking hours? A compositional analysis of 24-h time-use patterns among children and adolescents. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 17(2020), 1-11. ISSN 1479-5868.
  4. GÁBA, A., RUBÍN, L., SIGMUND, E., BAĎURA, P., DYGRÝN, J., KUDLÁČEK, M., SIGMUNDOVÁ, D., MATEROVÁ, E., HAMŘÍK, Z., JAKUBEC, A. a SUCHOMEL, A., 2020. Executive summary of the Czech Republic's 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. Acta Gymnica. 49(2), 92-102. ISSN 2336-4912.
  5. JAKUBEC, L., GÁBA, A., DYGRÝN, J., RUBÍN, L., ŠIMŮNEK, A. a SIGMUND, E., 2020. Is adherence to the 24-hour movement guidelines associated with a reduced risk of adiposity among children and adolescents?. BMC Public Health. 20(1), 1-8. ISSN 1471-2458.
  6. JANDOVÁ, S., SPARKS, M., OLESNIEWICZ, P., CHAROUSEK, J., CHRÁSTKOVÁ, M. a MARKIEWICZ-PATKOWSKA, J., 2018. Changes in the foot strike pattern and pressure distribution when running in minimalist and traditional sport shoes. Medicina dello Sport. 71(2), 257-267. ISSN 0025-7826.
  7. LANG, J., ZHANG, K., AGOSTINIS-SOBRINHO, C., ANDERSEN, L., BASTERFIELD, L., BERGLIND, D., BLAIN, D., CADENAS‑SANCHEZ, C., CAMERON, C., CARSON, V., COLLEY, R., CSÁNYI, T., FAIGENBAUM, A., GARCÍA‑HERMOSO, A., GOMES, T., GRIBBON, A., JANSSEN, I., JURAK, G., KAJ, M., KIDOKORO, T., LANE, K., LIU, Y., LÖF, M., LUBANS, D., MAGNUSSEN, C., MANYANGA, T., MCGRATH, R., MOTA, J., OLDS, T., ONYWERA, V., ORTEGA, F., OYEYEMI, A., PRINCE, S., RAMÍREZ‑VÉLEZ, R., ROBERTS, K., RUBÍN, L., SERVAIS, J., SILVA, D., SILVA, D., SMITH, J., SONG, Y., STRATTON, G., TIMMONS, B., TOMKINSON, G., TREMBLAY, M., WONG, S. a FRASER, B., 2022. Top 10 international priorities for physical fitness research and surveillance among children and adolescents: A twin-panel Delphi study. Sports Medicine. XX(X), xx-xx. ISSN 0112-1642.
  8. MITÁŠ, J., FRÖMEL, K., VALACH, P., SUCHOMEL, A., VORLÍČEK, M. a GROFFIK, D., 2020. Secular trends in the achievement of physical activity guidelines: Indicator of sustainability of healthy lifestyle in Czech adolescents. Sustainability. 12(12), 1-14. ISSN 2071-1050.
  9. PELCLOVÁ, J., FRÖMEL, K., ŘEPKA, E., BLÁHA, L., SUCHOMEL, A., FOJTÍK, I., FELTLOVÁ, D., VALACH, P., HORÁK, S., NYKODÝM, J. a VORLÍČEK, M., 2016. Is pedometer-determined physical activity decreasing in Czech adults? Findings from 2008 to 2013. International Journal of Environmental Research and Public Health. 13(10), 1040-1049. ISSN 1660-4601.
  10. RUBÍN, L., GÁBA, A., PELCLOVÁ, J., ŠTEFELOVÁ, N., JAKUBEC, L., DYGRÝN, J. a HRON, K., 2022. Changes in sedentary behavior patterns during the transition from childhood to adolescence and their association with adiposity: A prospective study based on compositional data analysis. Archives of Public Health. 80(1), 1-9. ISSN 0778-7367.
  11. RUBÍN, L., GÁBA, A., DYGRÝN, J., JAKUBEC, L., MATEROVÁ, E. a VENCÁLEK, O., 2020. Prevalence and correlates of adherence to the combined movement guidelines among Czech children and adolescents. BMC Public Health. 20(1), 1-11. ISSN 1471-2458.
  12. RUBÍN, L., SUCHOMEL, A., CUBEREK, R., DUŠKOVÁ, L. a TLÁSKALOVÁ, M., 2017. Self-assessment of physical fitness in adolescents. Journal of Human Sport and Exercise. 12(1), 219-235. ISSN 1988-5202.
  13. ŠEFLOVÁ, I., VAŠÍČKOVÁ, J., KALFIŘT, L. a SUCHOMEL, A., 2022. Current Approaches to Motor Competence Assessment in School-Age Children. Physical Activity Review. 10(2), 39-50. ISSN 2300-5076.
  14. ŠEFLOVÁ, I., KALFIŘT, L. a CHAROUSEK, J., 2020. The assessment of movement competence in Czech school age children using BOT-2 test. Physical Activity Review. 8(2), 56-63. ISSN 2300-5076.
  15. TANNEHILL, D., DEMIRHAN, G., ČAPLOVÁ, P. a AVSAR, Z., 2020. Continuing professional development for physical education teachers in Europe. European Physical Education Review. 27(1), 150-167. ISSN 1356-336X.
  16. VAN DYCK, D., BARNETT, A., CERIN, E., CONWAY, T., ESTEBAN-CORNEJO, I., HINCKSON, E., RUBÍN, L., RUSH, E., BARON-EPEL, O., CAIN, K., CHRISTIANSEN, L., ISLAM, M., MITÁŠ, J., MOLINA-GARCÍA, J., OYEYEMI, A., RANJANI, H., REIS, R., SANTOS, M., SIT, C., TIMPERIO, A., WAN MUDA, W. a SALLIS, J., 2022. Associations of accelerometer measured school- and non-school based physical activity and sedentary time with body mass index: IPEN Adolescent study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 19(2022), 1-14. ISSN 1479-5868.
  17. VORLÍČEK, M., STEWART, T., SCHIPPERIJN, J., BURIAN, J., RUBÍN, L., DYGRÝN, J., MITÁŠ, J. a DUNCAN, S., 2021. Smart watch versus classic receivers: Static validity of three GPS devices in different types of built environments. Sensors. 21(21), 1-15. ISSN 1424-8220.
  18. VORLÍČEK, M., BAĎURA, P., MITÁŠ, J., KOLARČIK, P., RUBÍN, L., VAŠÍČKOVÁ, J. a SALONNA, F., 2020. How Czech adolescents perceive active commuting to school: A cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 17(15), 5562-5571. ISSN 1661-7827.
  Články recenzované ostatní
  1. BANÁTOVÁ, K., VORLÍČEK, M., RUBÍN, L., PECHOVÁ, J. a SALONNA, F., 2020. Názory žáků a učitelů českých základních škol na využití moderních informačních a komunikačních technologií v kontextu aktivního životního stylu. Tělesná kultura. 43(2), 51-57. ISSN 1211-6521
  2. JEŘÁBEK, P., VINDUŠKOVÁ, J. a JANDOVÁ, S., 2021. Srovnání základní pohybové výkonnosti 12–15letých členů atletických sportovních středisek v letech 2011 a 2019. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. 5(3), 51-60. ISSN 2533-7882
  3. KUPR, J., SUCHOMEL, A. a KUPROVÁ, K., 2019. Vztah úrovně pohybové aktivity ke komponentám tělesné zdatnosti u dětí školního věku z libereckého regionu. ACC Journal. 25(3), 21-33. ISSN 1803-9782
  4. KUPR, J., SUCHOMEL, A., PÁNEK, J., PROCHÁZKOVÁ, N. a KUPROVÁ, K., 2018. Brenbal as a free time activity suitable for aerobic fitness development for children of school age. ACC Journal. 24(3), 51-59. ISSN 1803-9782
  5. KUPR, J., 2011. Intersexual differences in the levels of physical fitness and physical activity in children from the liberec region. ACC Journal. 2(55), 135-141. ISSN 1803-9782
  6. KUPROVÁ, K., JEŽKOVÁ, M., KUPR, J., ČAPEK, J. a BITTNER, V., 2020. Změny v motorické výkonnosti chlapců ve věku 11-15 let mezi školními roky 1996/1997 – 2018/2019. ACC Journal. 26(3), 16-31. ISSN 1803-9782
  7. KUPROVÁ, K., SUCHOMEL, A. a KUPR, J., 2020. Sekulární trendy tělesné zdatnosti u dětí školního věku z libereckého regionu. Česká kinantropologie. 24(1-2), 67-80. ISSN 1211-9261
  8. MITÁŠ, J., DYGRÝN, J., RUBÍN, L., KŘEN, F., VORLÍČEK, M., NYKODÝM, J., ŘEPKA, E., BLÁHA, L., SUCHOMEL, A., FELTLOVÁ, D., KLIMTOVÁ, H., VALACH, P. a FRÖMEL, K., 2018. Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže: Design a metodika projektu. Tělesná kultura. 41(1), 17-24. ISSN 1211-6521
  9. SUCHOMEL, A. a RUBÍN, L., 2017. Úroveň tělesné zdatnosti u dětí z libereckého regionu v mezinárodním kontextu. Studia Kinanthropologica. 18(1), 41-53. ISSN 1213-2101
  10. ŠEFLOVÁ, I., 2021. Analýza diagnostických prostředků k hodnocení motorické kompetence v mladším školním věku. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. 5(2), 79-97. ISSN 2533-7882
  11. ŠEFLOVÁ, I., ĎOUBALOVÁ, E., KALFIŘT, L. a POLNICKÝ, R., 2018. Trampolin Coordination Test in psychomotor diagnostics. Studia Sportiva. 12(1), 59-66. ISSN 1802-7679
  12. ŠEFLOVÁ, I. a JANDOVÁ, S., 2017. THE DIAGNOSTICS POSSIBILITIES OF ANAEROBIC POWER AND CAPACITY BY USING THE PEDAR SYSTEM. ACC Journal. 23(1), 5-12. ISSN 1803-9782
  13. ŠEFLOVÁ, I. a JANDOVÁ, S., 2016. The Influence of Changes of Body Composition Parameters in the Recovery Period. ACC Journal. 1(1), ISSN 1803-9782
  14. VRCHOVECKÁ, P., 2019. Rozvoj silových schopností v hodinách gymnastiky ve školní tělesné výchově (II. část). Tělesná výchova a sport mládeže. 85(3), 57-64. ISSN 1210-7689
  15. VRCHOVECKÁ, P., 2019. Rozvoj silových schopností v hodinách gymnastiky ve školní tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže. 85(2), 37-45. ISSN 1210-7689
  Příspěvky ve sbornících
  1. ČERNOHORSKÝ, J., JANDURA, P. a KUPROVÁ, K., 2019. Sustainable electromobility in the liberec region and in the middle Europe in general. International Conference on Electical Drives and Power Electronics. KoREMA, s. 194-200. ISSN 1339-3944
  2. ŠEFLOVÁ, I., 2022. Motor Competence Assessment of Czech School-Age Children: Lack of Movement or Developmental Coordination Disorder?. European Journal of Public Health. ISSN 1101-1262
  3. ŠEFLOVÁ, I., 2021. Motor competence estimation and identification of motor difficulties of school-age children. Medicina dello Sport. Torino: Edizioni Minerva Medica, s. 69. ISSN 0025-7826
  4. ŠEFLOVÁ, I., 2021. Identifying and supporting school-age children with motor competence deficits. Book of Abstracts 2nd International Conference of Sport, Health and Physical Education. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, s. 46. ISBN 978-80-7561-320-2
  5. ŠEFLOVÁ, I., 2021. Identification of motor difficulties in school-age children. Abstract Book 5th Assembly of the International Motor Development Research Consortium. Artion, s. 146.
  6. ŠEFLOVÁ, I., KALFIŘT, L. a SUCHOMEL, A., 2021. Current approaches to motor competence assessment in school-age children. Book of Abstracts 2nd International Conference of Sport, Health and Physical Education. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, s. 63. ISBN 978-80-7561-320-2
  7. ŠEFLOVÁ, I., KALFIŘT, L. a INDRÁČKOVÁ, K., 2019. The motor proficiency assessment using the Bruininks-Oseretsky test, second edition at czech school children. Book of Abstracts of the 24th Annual Congress of the European College of Sport Science. Praha: European College of Sport Science, s. 222-223. ISBN 978-3-9818414-2-8
  8. ŠEFLOVÁ, I., KALFIŘT, L. a INDRÁČKOVÁ, K., 2019. The assessment of movement competence using the Bruininks-Oseretsky test, second edition at Czech school children. Abstract book for the ISBNPA 2019 Annual Meeting in Prague. Praha: International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity, s. 138. ISBN 978-1-7324011-1-2
  9. ŠEFLOVÁ, I. a KALFIŘT, L., 2019. The assessment of movement competence in Czech school age children using BOT 2 test. Book of abstracts of 2nd world congress Quality of Life in Interdisciplinary Approach. Czestochowa, Poland: PPHU Projack, s. 44. ISBN 978-83-934596-5-0
  10. ŠEFLOVÁ, I., KALFIŘT, L. a INDRÁČKOVÁ, K., 2019. Health consequences of movement competence estimation at czech school children. Medicina dello Sport. Torino: Edizioni Minerva Medica, s. 78. ISSN 0025-7826
  11. ŠEFLOVÁ, I., KALFIŘT, L. a INDRÁČKOVÁ, K., 2018. Use of the Bruininks-Oseretsky Test of motor proficiency, second edition in school practice. Book of Abstracts. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7561-143-7
  12. ŠEFLOVÁ, I., 2018. The motor proficiency of Czech school children. Journal of Sports Medicine & Doping Studies. s. 75-76. ISSN 2161-0673
  13. ŠEFLOVÁ, I., ĎOUBALOVÁ, E., KALFIŘT, L. a POLNICKÝ, R., 2017. Psychomotorická diagnostika u dětí školního věku. Kondičný tréning v roku 2017. Banská Bystrica: Univerzita Mateje Bela, s. 196-201. ISBN 978-80-8141-165-6
  14. ŠEFLOVÁ, I. a JANDOVÁ, S., 2016. Možnosti diagnostiky anaerobních schopností systémem Pedar. Kondičný tréning v roku 2016. Slovenská asociácia kondičných trenérov, UMB Banská Bystrica. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla Banská Bystrica, s. 116-121. ISBN 978-80-8141-138-0
  Multimediální prezentace
  1. CHAROUSEK, J. a MAZÁNEK, T., 2018. Videoučebnice signalizací rozhodčích ve fotbale.
  2. CHAROUSEK, J. a FIŠAR, P., 2018. Videoučebnice signalizací rozhodčích ve volejbale.
  3. CHAROUSEK, J. a NEVOLE, J., 2018. Videoučebnice signalizací rozhodčích ve florbale.

Kontakt

Doručovací adresa:
Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická,
Katedra tělesné výchovy a sportu,
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

Sídlo:
Stadion TUL v Harcově,
Dubový vrch 714, 460 15 Liberec 15

Sekretariát katedry:
Ing. Soňa Hořínková,
+420 485 355 121Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.