Projekty

Současný projekt

Diagnostika motorické kompetence v pedagogické praxi: identifikace dysprakticky ohrožených dětí mladšího školního věku

 • Poskytovatel financí:
  Technologická agentura České republiky
 • Registrační číslo projektu:
  TL03000221
 • Doba trvání projektu:
  2020–2023
 • Hlavní řešitelka:
  PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.
 • Spoluřešitelé za KTV:
  Mgr. Václav Bittner, Ph.D.; Mgr. Jan Charousek, Ph.D.; Mgr. Lukáš Rubín, Ph.D.
 • Cíl projektu:

  Cílem projektu je vytvořit diagnostický prostředek pro stanovení úrovně motorické kompetence u dětí ve věkové kategorii od 6 do 9 let. Bude určen pedagogům 1. stupně základních škol, kteří dosud nemají v rukou neklinický prostředek pro prvotní screening motorické kompetence.

 • Realizace projektu:

  Jedná se o kvantitativní výzkum, proto z hlediska metodického přístupu k plánování designu experimentů, sběru a vyhodnocení dat bude využito standardních statistických postupů (průzkumová analýza dat, teorie intervalových odhadů a teorie testů, dále induktivní statistika, regresní a korelační analýza.) Realizujeme výběrové šetření na souboru žáků 1. stupně v Libereckém kraji ve věkovém rozpětí 6–9 let. Kategorie podle kalendářního věku rozdělíme na 4 skupiny: A1 = 6,0–6,9 roků, A2 = 7,0–7,9 roků, A3 = 8,0–8,9 roků, A4 = 9,0–9,9 roků. Předpokládaná velikost souboru je minimálně 400 dětí, koncipováno jako 100 dětí v každé věkové kategorii A1–A4. V 1. fázi realizujeme sběr dat z kompletní verze testové baterie Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-Sec. Edition (BOT 2). Z kompletní baterie BOT 2 budeme konstruovat kvazi-optimální verzi testu. K požadavkům na jeho tvorbu řadíme kromě kritérií na komplexní optimalizaci testu

  1. jak jednotlivé subtesty upravit – zkrátit, event. prodloužit,
  2. jaké váhy důležitosti přisoudit jednotlivým položkám testu,
  3. které testy lze úplně vypustit,
  4. jak zkonstruovat novou baterii, aby při zachování praktické realizovatelnosti testových úloh ve školním prostředí pedagogy bez speciálních dovedností a specifických pomůcek byla pro daný účel validita nové testové baterie maximální možná.

  Předpokládáme vytvoření nové redukované baterie o maximálně 16 položkách. Následuje ověření redukované testové baterie v oblasti praktické použitelnosti a dále reliability testu (test-retest, split-half, vnitřní konzistence). Validita bude ověřena tak, že budeme vyžadovat těsnou korelaci výsledků s kompletní testovou baterií a současně ověříme reliabilitu, která validitu podmiňuje. Pro tvorbu hodnotících kritérií nové testové baterie vyjdeme z výsledků určení kros-kulturní validity kompletní verze testu BOT 2.

Archivované projekty

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF EU

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0319
Doba trvání projektu: 2012–2015
Hlavní řešitel: doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

Projekty SGS

Akademičtí pracovníci katedry jsou také pravidelnými řešiteli projektů SGS TUL, do kterých jsou v maximální možné míře zapojováni studenti navazujícího magisterského učitelského programu (aprobace předmětů s tělesnou výchovou), popř. bakalářských studijních oborů Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a Rekreologie. V posledním období byly na pracovišti řešeny následující projekty:

2020
Asociace mezi pohybovou aktivitou, spánkem a tělesným složením u dětí a mládeže

(č. SGS-2019-4090)
řešitel Mgr. Lukáš Rubín, Ph.D.

2020
Energetická náročnost jízdy na elektrokole: možnosti využití v podpoře zdraví

(č. SGS-2020-4061)
řešitelka PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

2019
Asociace mezi pohybovou aktivitou, spánkem a tělesným složením u dětí a mládeže

(č. SGS-2019-4090)
řešitel Mgr. Lukáš Rubín, Ph.D.

2018
Analýza rozložení tlaku na podložku u vybraných pohybových aktivit

(č. SGS-FP-TUL 17/2018)
řešitel PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D.

2017
Psychomotorická diagnostika u dětí školního věku

(č. SGS-FP-TUL 17/2017)
řešitelka PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

2017
Netradiční hry a rozvoj aerobní zdatnosti ve školní tělesné výchově

(č. SGS-FP-TUL 19/2017)
řešitel PhDr. Jaroslav Kupr, Ph.D.

2016
Diagnostika motorické výkonnosti ve vybraných sportovních odvětvích

(č. SGS-FP-TUL 16/2016)
řešitel doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

2016
Aktuální přístupy k diagnostice anaerobních schopností člověka

(č. SGS-FP-TUL 17/2016)
řešitelka PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

2015
Analýza rozložení tlaku na podložku u vybraných pohybových aktivit

(č. SGS-FP-TUL 17/2018)
řešitel PhDr. Bc. Tibor Slažanský, Ph.D.

2014
Analýza rozložení tlaku na podložku u lyžařů běžců

(č. SGS-FP-TUL 6/2014)
řešitel Mgr. Jan Charousek

2014
Pozátěžové změny parametrů tělesného složení určeného metodami bioelektrické impedance

(č. SGS-FP-TUL 7/2014)
řešitelka PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

Projekty SVUČ

Studenti bakalářských i magisterských studijních oborů mají možnost se nad rámec studijních povinností zapojit do řešení SVUČ FP TUL. V aktuálním roce jsou do řešení zapojeni studenti Barbora Kuncová a Martin Havránek, kteří studují na Katedře tělesné výchovy a sportu FP TUL. Za zmínku stojí rovněž loňské 3. místo studenty Kristýny Pelíškové s tématem Analýza plnění zdravotních doporučení pro pohybovou aktivitu a spánek u dětí a mládeže (konzultant Mgr. Lukáš Rubín, Ph.D.).

Kontakt

Doručovací adresa:
Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická,
Katedra tělesné výchovy a sportu,
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

Sídlo:
Stadion TUL v Harcově,
Dubový vrch 714, 460 15 Liberec 15

Sekretariát katedry:
Ing. Soňa Hořínková,
+420 485 355 121Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.