Projekt

Inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu

Poskytovatel financí: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF EU

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0319

Doba trvání projektu: 2012–2015

Hlavní řešitel: doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

Spoluřešitelé za KTV: Mgr. Radim Antoš; Mgr. Jana Bajzíková; Mgr. Václav Bittner; Mgr. Petra Čaplová Ph.D.; PaedDr. Lada Čuříková, Ph.D.; PaedDr. Jiří Dygrín; Mgr. Eva Hložková; Mgr. Jan Charousek; Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.; Mgr. Jaroslav Kupr; Mgr. Klára Kuprová; PaedDr. Jindřich Martinec; Mgr. Helena Rjabcová; Mgr. Tibor Slažanský, Ph.D.; PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.; Mgr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.

Cíl projektu: Cílem projektu je provést inovaci výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách Technické univerzity v Liberci v rámci konceptu aktivního životního stylu. Inovativní změny spočívají v úpravách obsahu výuky a v modularizaci jednotlivých předmětů/kurzů se zaměřením na rozvoj komponent zdravotně orientované zdatnosti u studentů Technické univerzity v Liberci. Vytvořená koncepce výuky bude prezentována na závěrečné konferenci projektu v únoru 2015 pro použití na ostatních vysokých škol v České.

Realizace projektu: Realizace koncepce zdravotně orientované výuky tělesné výchovy a sportu může přispět ke snížení potencionálního rizika výskytu civilizačních onemocnění u aktivně zapojených studentů vysokých škol a tím přispět ke zvýšení možnosti jejich dlouhodobého využití na trhu práce. U absolventa vysoké školy vyznávajícího aktivní životní styl je významně nižší pravděpodobnost výskytu rizikových faktorů civilizačních onemocnění (kardiovaskulární nemoci, obezita, cukrovka, deprese apod.). Jejich výskyt v současné době bohužel narůstá i u věkově mladších populačních skupin, což je negativní skutečnost z hlediska potencionálně vysokých výdajů souvisejících s následnou zdravotní péčí. V projektu vypracované inovace se týkají 12 tělovýchovně-sportovních oblastí: sportovní medicína a první pomoc, zdravotní tělesná výchova, moderní formy kondiční gymnastiky, pohybové a sportovní hry, netradiční hry, vodní sporty a zábavné formy plavání, všeobecná sportovní průprava, fitness a cvičení s hudbou, raketové sporty, aktivní formy turistiky, zimní sporty, netradiční vodní sporty a námořní jachting. Tato tematická zaměření jsou rozpracována na webovém portálu tak, aby studenti získali ucelený přehled o vyučovaných předmětech, vyučujících, metodických materiálech a mohli se na základě uvedených odkazů přihlásit na předměty a kurzy z nabídky KTV FP TUL.

Kontakt

Doručovací adresa:
Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická,
Katedra tělesné výchovy a sportu,
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

Sídlo:
Stadion TUL v Harcově,
Dubový vrch 714, 460 15 Liberec 15

Sekretariát katedry:
Ing. Soňa Hořínková,
+420 485 355 121Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.