Skip to main content

Kurzy 

Letní kurzy

Katedra tělesné výchovy a sportu nabízí široké spektrum letních kurzů s různým zaměření. Více informaci se dozvíte v popisku jednotlivých kurzů. Letní kurzy jsou realizování primárně v letním zkouškovém období, ale také o letních prázdninách či v září.

Zimní kurzy

Katedra tělesné výchovy a sportu nabízí široké spektrum zimních kurzů, které jsou realizovány o zkouškovém období zimního semestru. Více informací o zimních kurzech se dozvíte u jednotlivých kurzů.
Vyberte si z naší nabídky kurzů

Kurz bruslení

povinně volitelné | zimní
Kurz je zaměřen na základní pohybové dovednosti z oblastí ledního bruslení a na poznatky z didaktiky školního bruslení. Studenti se seznámí i se základy krasobruslení a základními pravidly ledního hokeje.

Kurz cykloturistiky

povinně volitelné | letní

Kurz je zaměřen na osvojení techniky jízdy na kole na zpevněných cestách i v terénu a osvojení dovedností k údržbě jízdního kola.
Studenti se seznámí se zásadami přípravy a vedení dlouhodobé cyklistické akce, zásadami jízdy ve skupině na silnici i v terénu.

Kurz vysokohorské turistiky

povinně volitelné | letní

Kurs je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných pro realizaci a organizaci turistických pobytů v horském prostředí. Studenti jsou seznámeni s nebezpečím v horách.

Kurz outdoorových aktivit

BC | povinný | zimní | Sport se zaměřením na zdravý životní styl
Kurz je zaměřen na pobyt v podzimní krajině. Kurz má putovní charakter v oblasti hor za využití rozličných možností transportu - chůze, běh, cyklistika, vodáctví a jiné hybridní přesuny. Studenti se seznámí se zásadami pobytu v přírodě.

Kurz pobytu v letní přírodě

BC | Povinný | Letní | SPORT SE ZAMĚŘENÍM NA ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi a zásadami pohybových aktivit v přírodě. Výuka je zaměřena na aktivní formy pohybu a pobytu v přírodě, sportovní aktivity, prevenci subjektivních a objektivních rizik, první pomoc, orientaci v přírodě atd. Součástí kurzu jsou i společenské a poznávací aktivity.

Kurz pobytu v přírodě

MGR | povinně volitelné | Zimní | Učitelství pro 2. st. ZŠ a Učitelství pro SŠ a 2. st. ZŠ

Kurz je zaměřen na výuku teorie a didaktiky lyžování. Studenti prokáží zvládnutí techniky a metodiky sjezdových a běžeckých disciplín.

Kurz pobytu v zimní přírodě

BC | povinný | zimní | Rekreologie
Kurz je zaměřen na zimní aktivity - běžecké a sjezdové lyžování, skitouring, sněžnice a problematiku pobytu v zimní přírodě - subjektivní a objektivní nebezpečí.

Kurz skialpinismu

povinně volitelné | zimní

Kurz je zaměřený na manipulaci a základní pohyb na skialpinistických lyžích. Studenti získají praktické i teoretické dovednosti a vědomosti související s pobytem v zimním prostředí.

Kurz snowboardingu

povinně volitelné | zimní
Kurz je zaměřen na začátečníky a mírně pokročilé snowboardisty. Studenti se zdokonalí v technice jízdy na snowboardu.

Kurz školního lyžování

MGR | povinný | zimní | UČITELSTVÍ PRO 2. ST. ZŠ A UČITELSTVÍ PRO SŠ A 2. ST. ZŠ

Kurz je zaměřen na výuku teorie a didaktiky lyžování. Studenti prokáží zvládnutí techniky a metodiky sjezdových a běžeckých disciplín.

Studenti NMgr. kteří neabsolvovali bakalářský studijní program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, musí v rámci NMgr. absolvovat Kurz školního lyžování. Ostatní studenti volí mezi Kurzem školního lyžování a Kurzem školního snowboardingu.

Ostatní studenti nevolí. Student, který má bc. v oboru Tělesná výchova ... jede povinně na Kurz školního snowboardingu, všichni ostatní jedou povinně na Kurz školního lyžování.

Kurz školního snowboardingu

povinně volitelný | zimní
Kurz je zaměřen na výuku teorie a didaktiky snowboardingu a splitboardingu. Studenti prokáží zvládnutí techniky jízdy na snowboardu a splitboardu, ale také metodiku výuky jízdy na snowboardu a splitboardu.

Kurz vodních sportů

povinně volitelné | letní

Kurz je zaměřen na osvojení teoretických a praktických poznatků z oblasti pohybových aktivit v přírodě s důrazem na netradiční vodní sporty (wakeboarding, vodní lyžování, paddleboardy, windsupy).

Kurz zimních sportů 1

BC | povinný | zimní | Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Kurz je zaměřen na získání teoretických vědomostí a praktických dovedností v běhu na lyžích. Součástí kurzu je i ukázka zápočtových požadavků ze sjezdového lyžování na kurzu lyžování 2.

Kurz zimních sportů 2

BC | povinný | zimní | Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností ve sjíždění a zatáčení na lyžích a na snowboardu nezbytných pro realizaci a organizaci lyžařských kurzů.

Letní sportovní kurz

BC | Povinný | Letní | Sport se zaměřením na zdravý životní styl
Cílem kurzu je na základě praktické realizace seznámit studenty s možnostmi a zásadami pohybových aktivit v přírodě. Zaměření kurzu je orientováno na pobyt v přírodě a na aktivity s ním spojené. Výuka je zaměřena na aktivní formy pohybu a pobytu v přírodě, sportovní aktivity, prevenci subjektivních a objektivních rizik, první pomoc, orientaci v přírodě atd. Součástí kurzu jsou i společenské a poznávací aktivity. Kurz je zaměřen na aktivity, které úzce souvisí s cílovým zaměřením studenta. Obsahem kurzu jsou teoretické přednášky a prezentace, důraz je však kladen na aktivní praktické zapojení studentů do všech jednotlivých aktivit.

Turistika a sporty v přírodě

BC | povinný | letní | Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Kurz je zaměřen na sportovní aktivity v přírodě, vhodné pro děti pubescentního věku. Zaměření letního kurzu - hry, orientace a cvičení v přírodě, lanové techniky, kanoistika, cykloturistika apod.

Vodácký kurz

povinně volitelné | letní
Kurz je zaměřen na získání teoretických vědomostí a praktických dovedností nezbytných pro vedení vodáckého kurzu - příprava na kurz, technologie, technika jízdy, kilometráž a obtížnost vodních toků, režim plavby, pohyb v náročnějším vodním terénu, nebezpečí při vodní turistice. Pro možnost absolvování kurzu musí být student plavec.

Zimní sportovní kurz

BC | povinný | zimní | Sport se zaměřením na zdravý životní styl
Kurz je zaměřen na osvojení praktických dovedností a teoretických znalostí nutných pro realizaci programu v zimním prostředí. Součástí kurzu jsou teoretické přednášky, ale důraz je kladen na praktické dovednosti v oblastech běžeckého a sjezdového lyžování, skitouringu a chůze na sněžnicích. V rámci kurzu je zohledněna i problematika her na sněhu.