Skip to main content

Publikační činnost našich zaměstnanců

  Odborné monografie
  1. RUBÍN, L., MITÁŠ, J., DYGRÝN, J., VORLÍČEK, M., NYKODÝM, J., ŘEPKA, E., FELTLOVÁ, D., SUCHOMEL, A., KLIMTOVÁ, H., VALACH, P., BLÁHA, L. a FRÖMEL, K., 2018. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-5451-1.
  Kapitoly v odborných monografiích
  1. ČAPLOVÁ, P. a KUPR, J., 2019. Physical Education Teacher Education in Czech Republic. European Physical Education Teacher Education Practices: Initial, Induction, and Professional Development. Munich: Meyer & Meyer Sport, s. 67-85. ISBN 978-1-78255-177-5
  Učební texty
  1. BAJZÍKOVÁ, J., 2021. Zdravotní tělesná výchova IIa. Aktivizační náměty pro výuku předmětů na 1. stupni základní školy v tryskající fontáně. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-579-3.
  2. BAJZÍKOVÁ, J. a SCHEJBALOVÁ, K., 2020. Zdravotní tělesná výchova II. Studnice aktivizačních námětů pro výuku předmětů na 1. stupni základní školy. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-504-5.
  3. BAJZÍKOVÁ, J. a SKALOVÁ, K., 2018. Zdravotní tělesná výchova I. Tělovýchovné chvilky s využitím židle a doprovodných říkanek. 1. vyd. Liberec: Technická univerzit v Liberci. ISBN 978-80-7494-450-5.
  4. BAJZÍKOVÁ, J., 2014. Balanční pomůcky nejen ke zlepšení stability, ale i kondice. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-111-5.
  5. DRAGOUN, M. a KUPROVÁ, K., 2022. Plavecký způsob prsa – 2. část. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-589-2.
  6. DRAGOUN, M. a KUPROVÁ, K., 2022. Plavecký způsob prsa – 1. část. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-582-3.
  7. GÁBA, A., BAĎURA, P., DYGRÝN, J., HAMŘÍK, Z., KUDLÁČEK, M., RUBÍN, L., SIGMUND, E., SIGMUNDOVÁ, D., VAŠÍČKOVÁ, J. a VORLÍČEK, M., 2022. Národní zpráva o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže 2022. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-6106-9.
  8. GÁBA, A., BAĎURA, P., DYGRÝN, J., HAMŘÍK, Z., JAKUBEC, A., KUDLÁČEK, M., ROUBALOVÁ, E., RUBÍN, L., SIGMUND, E., SIGMUNDOVÁ, D. a SUCHOMEL, A., 2018. Národní zpráva o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
  9. HORÁKOVÁ, V. a KUPR, J., 2024. Metodika základů lezení na umělé stěně. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-697-4.
  10. CHAROUSEK, J., 2022. Multimédia ve sportu 2 - Základy sportovní video tvorby. 1. vyd. ISBN 978-80-7494-633-2.
  11. CHAROUSEK, J., 2020. Multimédia ve sportu 1 - Video-rozbory ve sportovních hrách. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-552-6.
  12. JEŘÁBEK, P., 2021. Didaktika školní atletiky I. Obecná část a běžecké disciplíny. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-557-1.
  13. KAREŠOVÁ, E. a ANTOŠ, R., 2022. Základy lezení a boulderingu. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-629-5.
  14. KOSEK, P. a KUPR, J., 2022. Pobyt v přírodě v teorii i praxi. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-630-1.
  15. KOVÁŘ, K., ZATLOUKAL, T., ANDRYS, O., SUCHOMEL, P., KOVÁŘOVÁ, L., CUBEREK, R., ZVONAŘ, M., VOKOUNOVÁ, Š., CACEK, J., ČEPIČKA, L., FLEMR, L., CHRUDIMSKÝ, J., JANÍKOVÁ, M., MUSÁLEK, M., RUBÍN, L., SUCHOMEL, A., VOBR, R., ZAHRADNÍK, D., SÁGNEROVÁ, S., BLÁHA, L., JANDAČKA, D., VAŠÍČKOVÁ, J., JEŠINA, O. a HAMŘÍK, Z., 2023. Aktivní škola: Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků. 1. vyd. Praha: Česká školní inspekce. ISBN 978-80-88492-37-5.
  16. KULTOVÁ, M., 2021. Zájmové a neformální vzdělávání v praxi střediska volného času. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-583-0.
  17. KUPR, J. a MACHEK, V., 2021. Netradiční sportovní hry: holomajzna, tchoukball, brännball, ringo, kanjam. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-556-4.
  18. KUPR, J. a MACHEK, T., 2015. Nízké lanové překážky – multimediální příručka. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-262-4.
  19. KUPROVÁ, K., KOŠTOVÁ, K., DYGRÍN, J. a SUCHOMEL, A., 2021. Oblouky ve sjezdovém lyžování. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-566-3.
  20. KUPROVÁ, K., 2014. Pohyb v zimním prostředí – skitouring, sněžnice. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-120-7.
  21. LEPKOVÁ, Z., KUPR, J., KUPROVÁ, K. a VRCHOVECKÁ, P., 2019. Hry na cvičení na sněhu. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-495-6.
  22. MAČÁT, V. a KUPR, J., 2022. Travní lyžování: multimediální metodický materiál. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-605-9.
  23. SÁDEK, P. a KUPR, J., 2015. Netradiční hry pro volný čas. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-254-9.
  24. ŠEFLOVÁ, I., KNOPOVÁ, L., JEŘÁBEK, P., KUPROVÁ, K. a CHAROUSEK, J., 2023. Rozvoj základních pohybových dovedností u dětí v mladším školním věku. Liberec: TUL. ISBN 978-80-7494-644-8.
  25. ŠEFLOVÁ, I., 2020. Psychomotorika v pedagogické praxi. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-531-1.
  26. ŠLECHTA, P. a KUPROVÁ, K., 2017. Nordic walking. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 9788074943478.
  27. ŠTRYNCL, R. a ČAPLOVÁ, P., 2022. Průvodce světem aerobiku. 1. vyd. Liberec: TUL. ISBN 978-80-7494-636-3.
  28. ŠVECOVÁ, B., KUPR, J. a KUPROVÁ, K., 2023. Hry na sněhu pro běžecké lyžování. 2023. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-669-1.
  29. TESAŘOVÁ, A., KUPR, J. a KNOPOVÁ, L., 2023. Aplikace netradičních sportovních her na 1. stupni ZŠ (ringo, brännball, kin-ball). 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-681-3.
  30. VRCHOVECKÁ, P., 2023. Didaktika gymnastiky I. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-648-6.
  31. VRCHOVECKÁ, P., 2022. Fyziologie člověka: učební texty. 3. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-623-3.
  32. VRCHOVECKÁ, P., 2020. Základy gymnastické přípravy dětí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-1284-5.
  33. VRCHOVECKÁ, P., 2020. Gymnastika jednoduše a hrou. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-530-4.
  34. VRCHOVECKÁ, P., 2020. Fyziologie člověka: učební texty. 2. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-513-7.
  35. VRCHOVECKÁ, P., 2018. Fyziologie člověka: učební texty. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-418-5.
  36. ZATLOUKAL, T., ANDRYS, O., KOVÁŘ, K., NOVOSÁK, J., NOVOSÁKOVÁ, J., SUCHOMEL, P., KOVÁŘOVÁ, L., CUBEREK, R., ZVONAŘ, M., VOKOUNOVÁ, Š., CACEK, J., ČEPIČKA, L., FLEMR, L., CHRUDIMSKÝ, J., JANÍKOVÁ, M., MUSÁLEK, M., RUBÍN, L., SUCHOMEL, A., VOBR, R., ZAHRADNÍK, D. a SÁGNEROVÁ, S., 2023. Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách: Výuka tělesné výchovy a podpora pohybových aktivit. 1. vyd. Praha: Česká školní inspekce. ISBN 978-80-88492-25-2.
  Články evidované ve světových databázích
  1. DYGRÝN, J., MEDRANO, M., MOLINA-GARCIA, P., RUBÍN, L., JAKUBEC, L., JANDA, D. a GÁBA, A., 2021. Associations of novel 24-h accelerometer-derived metrics with adiposity in children and adolescents. Environmental Health and Preventive Medicine. 26(1), 1-8. ISSN 1342-078X.
  2. GÁBA, A., BAĎURA, P., VORLÍČEK, M., DYGRÝN, J., HAMŘÍK, Z., KUDLÁČEK, M., RUBÍN, L., SIGMUND, E., SIGMUNDOVÁ, D. a VAŠÍČKOVÁ, J., 2022. The Czech Republic‘s 2022 Report Card on Physical Activity for Children and Youth: A rationale and comprehensive analysis. Journal of Exercise Science and Fitness. 20(4), 340-348. ISSN 1728-869X.
  3. GÁBA, A., RUBÍN, L., SIGMUND, E., BAĎURA, P., DYGRÝN, J., KUDLÁČEK, M., SIGMUNDOVÁ, D., MATEROVÁ, E., HAMŘÍK, Z., JAKUBEC, A. a SUCHOMEL, A., 2020. Executive summary of the Czech Republic's 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. Acta Gymnica. 49(2), 92-102. ISSN 2336-4912.
  4. GÁBA, A., DYGRÝN, J., ŠTEFELOVÁ, N., RUBÍN, L., HRON, K., JAKUBEC, L. a PEDIŠIĆ, Ž., 2020. How do short sleepers use extra waking hours? A compositional analysis of 24-h time-use patterns among children and adolescents. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 17(2020), 1-11. ISSN 1479-5868.
  5. JAKUBEC, L., GÁBA, A., DYGRÝN, J., RUBÍN, L., ŠIMŮNEK, A. a SIGMUND, E., 2020. Is adherence to the 24-hour movement guidelines associated with a reduced risk of adiposity among children and adolescents?. BMC Public Health. 20(1), 1-8. ISSN 1471-2458.
  6. JANDOVÁ, S., SPARKS, M., OLESNIEWICZ, P., CHAROUSEK, J., CHRÁSTKOVÁ, M. a MARKIEWICZ-PATKOWSKA, J., 2018. Changes in the foot strike pattern and pressure distribution when running in minimalist and traditional sport shoes. Medicina dello Sport. 71(2), 257-267. ISSN 0025-7826.
  7. LANG, J., ZHANG, K., AGOSTINIS-SOBRINHO, C., ANDERSEN, L., BASTERFIELD, L., BERGLIND, D., BLAIN, D., CADENAS‑SANCHEZ, C., CAMERON, C., CARSON, V., COLLEY, R., CSÁNYI, T., FAIGENBAUM, A., GARCÍA‑HERMOSO, A., GOMES, T., GRIBBON, A., JANSSEN, I., JURAK, G., KAJ, M., KIDOKORO, T., LANE, K., LIU, Y., LÖF, M., LUBANS, D., MAGNUSSEN, C., MANYANGA, T., MCGRATH, R., MOTA, J., OLDS, T., ONYWERA, V., ORTEGA, F., OYEYEMI, A., PRINCE, S., RAMÍREZ‑VÉLEZ, R., ROBERTS, K., RUBÍN, L., SERVAIS, J., SILVA, D., SILVA, D., SMITH, J., SONG, Y., STRATTON, G., TIMMONS, B., TOMKINSON, G., TREMBLAY, M., WONG, S. a FRASER, B., 2023. Top 10 international priorities for physical fitness research and surveillance among children and adolescents: A twin-panel Delphi study. Sports Medicine. 53(2), 549-564. ISSN 0112-1642.
  8. MITÁŠ, J., FRÖMEL, K., VALACH, P., SUCHOMEL, A., VORLÍČEK, M. a GROFFIK, D., 2020. Secular trends in the achievement of physical activity guidelines: Indicator of sustainability of healthy lifestyle in Czech adolescents. Sustainability. 12(12), 1-14. ISSN 2071-1050.
  9. ORTEGA, F., LESKOŠEK, B., BLAGUS, R., GIL-COSANO, J., MÄESTU, J., TOMKINSON, G., RUIZ, J., MÄESTU, E., STARC, G., MILANOVIC, I., TAMMELIN, T., SORIĆ, M., SCHEUER, C., CARRARO, A., KAJ, M., CSÁNYI, T., SARDINHA, L., LENOIR, M., EMELJANOVAS, A., MIEZIENE, B., SIDOSSIS, L., PIHU, M., LOVECCHIO, N., KONSTABEL, K., TAMBALIS, K., ŠTEFAN, L., DRENOWATZ, C., RUBÍN, L., GONTAREV, S., CASTRO-PIÑERO, J., VANHELST, J., O’KEEFFE, B., VEIGA, O., GISLADOTTIR, T., SANDERCOCK, G., MISIGOJ-DURAKOVIC, M., NIESSNER, C., RISO, E., POPOVIC, S., KUU, S., CHINAPAW, M., CLAVEL, I., LABAYEN, I., DOBOSZ, J., COLELLA, D., KRIEMLER, S., SALAJ, S., NORIEGA, M., BÖS, K., SÁNCHEZ-LÓPEZ, M., LAKKA, T., TABACCHI, G., NOVAK, D., AHRENS, W., WEDDERKOPP, N. a JURAK, G., 2023. European fitness landscape for children and adolescents: Updated reference values, fitness maps and country rankings based on nearly 8 million test results from 34 countries gathered by the FitBack network. British Journal of Sports Medicine. 57(5), 299-310. ISSN 0306-3674.
  10. PELCLOVÁ, J., FRÖMEL, K., ŘEPKA, E., BLÁHA, L., SUCHOMEL, A., FOJTÍK, I., FELTLOVÁ, D., VALACH, P., HORÁK, S., NYKODÝM, J. a VORLÍČEK, M., 2016. Is pedometer-determined physical activity decreasing in Czech adults? Findings from 2008 to 2013. International Journal of Environmental Research and Public Health. 13(10), 1040-1049. ISSN 1660-4601.
  11. RUBÍN, L., MITÁŠ, J., VORLÍČEK, M., DYGRÝN, J., SUCHOMEL, A., LANG, J. a TOMKINSON, G., 2023. Normative-referenced values for health-related fitness among Czech youth: Physical fitness data from the study IPEN Adolescent Czech Republic. Central European Journal of Public Health. 31(4), 279-286. ISSN 1210-7778.
  12. RUBÍN, L., GÁBA, A., PELCLOVÁ, J., ŠTEFELOVÁ, N., JAKUBEC, L., DYGRÝN, J. a HRON, K., 2022. Changes in sedentary behavior patterns during the transition from childhood to adolescence and their association with adiposity: A prospective study based on compositional data analysis. Archives of Public Health. 80(1), 1-9. ISSN 0778-7367.
  13. RUBÍN, L., GÁBA, A., DYGRÝN, J., JAKUBEC, L., MATEROVÁ, E. a VENCÁLEK, O., 2020. Prevalence and correlates of adherence to the combined movement guidelines among Czech children and adolescents. BMC Public Health. 20(1), 1-11. ISSN 1471-2458.
  14. RUBÍN, L., SUCHOMEL, A., CUBEREK, R., DUŠKOVÁ, L. a TLÁSKALOVÁ, M., 2017. Self-assessment of physical fitness in adolescents. Journal of Human Sport and Exercise. 12(1), 219-235. ISSN 1988-5202.
  15. SALONNA, F., VORLÍČEK, M., RUBÍN, L., VAŠÍČKOVÁ, J. a MITÁŠ, J., 2023. How Czech adolescents perceive their physical activity. Children. 10(7), 1-12. ISSN 2227-9067.
  16. ŠEFLOVÁ, I., VAŠÍČKOVÁ, J., KALFIŘT, L. a SUCHOMEL, A., 2022. Current Approaches to Motor Competence Assessment in School-Age Children. Physical Activity Review. 10(2), 39-50. ISSN 2300-5076.
  17. ŠEFLOVÁ, I., KALFIŘT, L. a CHAROUSEK, J., 2020. The assessment of movement competence in Czech school age children using BOT-2 test. Physical Activity Review. 8(2), 56-63. ISSN 2300-5076.
  18. TANNEHILL, D., DEMIRHAN, G., ČAPLOVÁ, P. a AVSAR, Z., 2020. Continuing professional development for physical education teachers in Europe. European Physical Education Review. 27(1), 150-167. ISSN 1356-336X.
  19. VAN DYCK, D., BARNETT, A., CERIN, E., CONWAY, T., ESTEBAN-CORNEJO, I., HINCKSON, E., RUBÍN, L., RUSH, E., BARON-EPEL, O., CAIN, K., CHRISTIANSEN, L., ISLAM, M., MITÁŠ, J., MOLINA-GARCÍA, J., OYEYEMI, A., RANJANI, H., REIS, R., SANTOS, M., SIT, C., TIMPERIO, A., WAN MUDA, W. a SALLIS, J., 2022. Associations of accelerometer measured school- and non-school based physical activity and sedentary time with body mass index: IPEN Adolescent study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 19(2022), 1-14. ISSN 1479-5868.
  20. VORLÍČEK, M., STEWART, T., SCHIPPERIJN, J., BURIAN, J., RUBÍN, L., DYGRÝN, J., MITÁŠ, J. a DUNCAN, S., 2021. Smart watch versus classic receivers: Static validity of three GPS devices in different types of built environments. Sensors. 21(21), 1-15. ISSN 1424-8220.
  21. VORLÍČEK, M., BAĎURA, P., MITÁŠ, J., KOLARČIK, P., RUBÍN, L., VAŠÍČKOVÁ, J. a SALONNA, F., 2020. How Czech adolescents perceive active commuting to school: A cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 17(15), 5562-5571. ISSN 1661-7827.
  Články recenzované ostatní
  1. BANÁTOVÁ, K., VORLÍČEK, M., RUBÍN, L., PECHOVÁ, J. a SALONNA, F., 2020. Názory žáků a učitelů českých základních škol na využití moderních informačních a komunikačních technologií v kontextu aktivního životního stylu. Tělesná kultura. 43(2), 51-57. ISSN 1211-6521
  2. JEŘÁBEK, P., VINDUŠKOVÁ, J. a JANDOVÁ, S., 2021. Srovnání základní pohybové výkonnosti 12–15letých členů atletických sportovních středisek v letech 2011 a 2019. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. 5(3), 51-60. ISSN 2533-7882
  3. KUPR, J., SUCHOMEL, A. a KUPROVÁ, K., 2019. Vztah úrovně pohybové aktivity ke komponentám tělesné zdatnosti u dětí školního věku z libereckého regionu. ACC Journal. 25(3), 21-33. ISSN 1803-9782
  4. KUPR, J., SUCHOMEL, A., PÁNEK, J., PROCHÁZKOVÁ, N. a KUPROVÁ, K., 2018. Brenbal as a free time activity suitable for aerobic fitness development for children of school age. ACC Journal. 24(3), 51-59. ISSN 1803-9782
  5. KUPR, J., 2011. Intersexual differences in the levels of physical fitness and physical activity in children from the liberec region. ACC Journal. 2(55), 135-141. ISSN 1803-9782
  6. KUPROVÁ, K., SUCHOMEL, A., RUBÍN, L., KUPR, J. a ČAPLOVÁ, P., 2023. Skutečný tělocvikář, uznávaný cvičitel Sokola, aktivní skaut a velký vlastenec: Emanuel Jan Roubal (* 17. 6. 1871, † 24. 1. 1953). Tělesná výchova a sport mládeže. 89(2), 44-47. ISSN 1210-7689
  7. KUPROVÁ, K., JEŽKOVÁ, M., KUPR, J., ČAPEK, J. a BITTNER, V., 2020. Změny v motorické výkonnosti chlapců ve věku 11-15 let mezi školními roky 1996/1997 – 2018/2019. ACC Journal. 26(3), 16-31. ISSN 1803-9782
  8. KUPROVÁ, K., SUCHOMEL, A. a KUPR, J., 2020. Sekulární trendy tělesné zdatnosti u dětí školního věku z libereckého regionu. Česká kinantropologie. 24(1-2), 67-80. ISSN 1211-9261
  9. MITÁŠ, J., DYGRÝN, J., RUBÍN, L., KŘEN, F., VORLÍČEK, M., NYKODÝM, J., ŘEPKA, E., BLÁHA, L., SUCHOMEL, A., FELTLOVÁ, D., KLIMTOVÁ, H., VALACH, P. a FRÖMEL, K., 2018. Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže: Design a metodika projektu. Tělesná kultura. 41(1), 17-24. ISSN 1211-6521
  10. RUBÍN, L., SUCHOMEL, A., KUPROVÁ, K., KUPR, J., ČAPLOVÁ, P., KNOPOVÁ, L., VRCHOVECKÁ, P., ŠEFLOVÁ, I., JEŘÁBEK, P., CHAROUSEK, J., BAKALÁR, P., ČECH, P. a RUŽBARSKÝ, P., 2023. Výzkum 100letých trendů tělesné zdatnosti u mládeže na území tehdejšího Československa: Design a metodika projektu. Tělesná kultura. 46(e2023), 1-10. ISSN 1211-6521
  11. SUCHOMEL, A. a RUBÍN, L., 2017. Úroveň tělesné zdatnosti u dětí z libereckého regionu v mezinárodním kontextu. Studia Kinanthropologica. 18(1), 41-53. ISSN 1213-2101
  12. ŠEFLOVÁ, I., 2021. Analýza diagnostických prostředků k hodnocení motorické kompetence v mladším školním věku. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. 5(2), 79-97. ISSN 2533-7882
  13. ŠEFLOVÁ, I., ĎOUBALOVÁ, E., KALFIŘT, L. a POLNICKÝ, R., 2018. Trampolin Coordination Test in psychomotor diagnostics. Studia Sportiva. 12(1), 59-66. ISSN 1802-7679
  14. ŠEFLOVÁ, I. a JANDOVÁ, S., 2017. THE DIAGNOSTICS POSSIBILITIES OF ANAEROBIC POWER AND CAPACITY BY USING THE PEDAR SYSTEM. ACC Journal. 23(1), 5-12. ISSN 1803-9782
  15. ŠEFLOVÁ, I. a JANDOVÁ, S., 2016. The Influence of Changes of Body Composition Parameters in the Recovery Period. ACC Journal. 1(1), ISSN 1803-9782
  16. VRCHOVECKÁ, P., 2019. Rozvoj silových schopností v hodinách gymnastiky ve školní tělesné výchově (II. část). Tělesná výchova a sport mládeže. 85(3), 57-64. ISSN 1210-7689
  17. VRCHOVECKÁ, P., 2019. Rozvoj silových schopností v hodinách gymnastiky ve školní tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže. 85(2), 37-45. ISSN 1210-7689
  Příspěvky ve sbornících
  1. ČERNOHORSKÝ, J., JANDURA, P. a KUPROVÁ, K., 2019. Sustainable electromobility in the liberec region and in the middle Europe in general. International Conference on Electical Drives and Power Electronics. KoREMA, s. 194-200. ISSN 1339-3944
  2. ŠEFLOVÁ, I., 2024. Diagnostic validity of the short version of the German Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency for developmental coordination disorder. Journal of Motor Learning and Development. Human Kinetics,
  3. ŠEFLOVÁ, I., 2023. Diagnostika úrovně motorické kompetence pomocí testu „Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition“ v českém prostředí. Život ve zdraví 2022: výzkum a praxe. Sborník anotací příspěvků z konference konané 13.–14. října 2022. Brno: MUNI, s. 55-57. ISBN 978-80-280-0341-8
  4. ŠEFLOVÁ, I., PATOČKA, J., ČERNOHORSKÝ, J. a CHAROUSEK, J., 2023. Possibilities of Using e-Bike Riding in Training and Primary Health Prevention. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer, Cham, s. 78-81. ISBN 978-3-031-31771-2
  5. ŠEFLOVÁ, I., DOLEŽALOVÁ, L. a KALFIŘT, L., 2022. Feasibility study on the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency Second Edition for Pre-school Aged Children. Book of Abstracts 3rd World Scientific Congress “Quality of Life in Interdisciplinary Approach”. Czestochowa: PPHU Projack, s. 49.
  6. ŠEFLOVÁ, I., 2022. Motor Competence Assessment of Czech School-Age Children: Lack of Movement or Developmental Coordination Disorder?. EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. OXFORD: Oxford Univ Press, ISSN 1101-1262
  7. ŠEFLOVÁ, I., 2021. Identifying and supporting school-age children with motor competence deficits. Book of Abstracts 2nd International Conference of Sport, Health and Physical Education. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, s. 46. ISBN 978-80-7561-320-2
  8. ŠEFLOVÁ, I., 2021. Identification of motor difficulties in school-age children. Abstract Book 5th Assembly of the International Motor Development Research Consortium. Artion, s. 146.
  9. ŠEFLOVÁ, I., KALFIŘT, L. a SUCHOMEL, A., 2021. Current approaches to motor competence assessment in school-age children. Book of Abstracts 2nd International Conference of Sport, Health and Physical Education. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, s. 63. ISBN 978-80-7561-320-2
  10. ŠEFLOVÁ, I., 2021. Motor competence estimation and identification of motor difficulties of school-age children. Medicina dello Sport. Torino: Edizioni Minerva Medica, s. 69. ISSN 0025-7826
  11. ŠEFLOVÁ, I., KALFIŘT, L. a INDRÁČKOVÁ, K., 2019. The motor proficiency assessment using the Bruininks-Oseretsky test, second edition at czech school children. Book of Abstracts of the 24th Annual Congress of the European College of Sport Science. Praha: European College of Sport Science, s. 222-223. ISBN 978-3-9818414-2-8
  12. ŠEFLOVÁ, I., KALFIŘT, L. a INDRÁČKOVÁ, K., 2019. The assessment of movement competence using the Bruininks-Oseretsky test, second edition at Czech school children. Abstract book for the ISBNPA 2019 Annual Meeting in Prague. Praha: International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity, s. 138. ISBN 978-1-7324011-1-2
  13. ŠEFLOVÁ, I. a KALFIŘT, L., 2019. The assessment of movement competence in Czech school age children using BOT 2 test. Book of abstracts of 2nd world congress Quality of Life in Interdisciplinary Approach. Czestochowa, Poland: PPHU Projack, s. 44. ISBN 978-83-934596-5-0
  14. ŠEFLOVÁ, I., KALFIŘT, L. a INDRÁČKOVÁ, K., 2019. Health consequences of movement competence estimation at czech school children. Medicina dello Sport. Torino: Edizioni Minerva Medica, s. 78. ISSN 0025-7826
  15. ŠEFLOVÁ, I., KALFIŘT, L. a INDRÁČKOVÁ, K., 2018. Use of the Bruininks-Oseretsky Test of motor proficiency, second edition in school practice. Book of Abstracts. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7561-143-7
  16. ŠEFLOVÁ, I., 2018. The motor proficiency of Czech school children. Journal of Sports Medicine & Doping Studies. s. 75-76. ISSN 2161-0673
  17. ŠEFLOVÁ, I., ĎOUBALOVÁ, E., KALFIŘT, L. a POLNICKÝ, R., 2017. Psychomotorická diagnostika u dětí školního věku. Kondičný tréning v roku 2017. Banská Bystrica: Univerzita Mateje Bela, s. 196-201. ISBN 978-80-8141-165-6
  18. ŠEFLOVÁ, I. a JANDOVÁ, S., 2016. Možnosti diagnostiky anaerobních schopností systémem Pedar. Kondičný tréning v roku 2016. Slovenská asociácia kondičných trenérov, UMB Banská Bystrica. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla Banská Bystrica, s. 116-121. ISBN 978-80-8141-138-0
  Multimediální prezentace
  1. CHAROUSEK, J. a MAZÁNEK, T., 2018. Videoučebnice signalizací rozhodčích ve fotbale.
  2. CHAROUSEK, J. a FIŠAR, P., 2018. Videoučebnice signalizací rozhodčích ve volejbale.
  3. CHAROUSEK, J. a NEVOLE, J., 2018. Videoučebnice signalizací rozhodčích ve florbale.