Skip to main content

Podmínky studia

Na Katedře tělesné výchovy a sportu FP TUL je možné studovat bakalářské programy (Bc.) v prezenční formě vzdělávání či navazující magisterské programy (NMgr.) v prezenční nebo v kombinované formě vzdělávání.

Bakalářské studium

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Sport se zaměřením na zdravý životní styl
Tělesná výchova a sport

Navazující magisterské studium

Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol

Mgr. Lenka Knopová, Ph.D.

TUTOR PRO PREZENČNÍ STUDIA KTV

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 485 355 125
+420 777 089 722

 

Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.

TUTOR PRO KOMBINOVANÁ STUDIA KTV

Klára Hašková

STUDENTSKÝ TUTOR KTV

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

David Váňa

STUDENTSKÝ TUTOR KTV

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bakalářské studium se zaměřením na vzdělávání

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

 • Studijní obor:

  Tělesná výchova + druhý vybraný obor

 • Garant studijního programu:

  doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

Jedná se o dvouoborové studium. Student během tříletého studia získá teoretické znalosti a praktické dovednosti ve všech základních sportovních odvětvích, které jsou součástí výuky na našich základních a středních školách, základní metodické postupy bude umět prakticky použít při práci s žáky středního a staršího školního věku. Pro dosažení kvalifikace učitele 2. stupně základních škol a učitele pro střední školy je nezbytné absolvovat bakalářské studium a navazující magisterské studium odpovídajícího studijního programu.

  Kód studijního programu:
  B0114A300073
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180

Bakalářská studia neučitelská

Sport se zaměřením na zdravý životní styl

Jedná se o jednooborové profesně zaměřené studium. Student během tříletého studia získá teoretické znalosti z oblastí oborově-vědních, pedagogicko-psychologických i všeobecných a praktické sportovně-pohybové dovednosti. Součástí studia jsou dlouhodobé odborné praxe, které si student vybírá dle svých osobních preferencí. Absolventi získají vzdělání a prakticky orientovanou vysokoškolskou kvalifikaci pro odborné působení na různých pracovních pozicích sportovního a tělovýchovného zaměření ve volnočasových neziskových organizacích a spolcích, u subjektů v podnikatelské sféře a v institucích státní správy i samosprávy.
  Kód studijního programu:
  B1014P280012
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2020
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180

Tělesná výchova a sport

Akreditace studijního programu končí 31. 12. 2024. Od AR 21/22 již studenti nejsou přijímáni.

Jedná se o jednooborové studium. Student během tříletého studia získá základní teoretické znalosti z oblastí oborově-vědních, obecně-pedagogických, sociálně-komunikativních i ekonomických a praktické dovednosti ze základních sportovních odvětví. Absolventi jsou připraveni na organizační, pedagogickou a řídící činnost u volnočasových neziskových organizací v oblasti tělesné výchovy a sportu, u podnikatelských subjektů v oblasti pohybové rekreace a sportu nebo v mediální oblasti.

  Kód studijního programu:
  B7401
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2012
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180

Navazující magisterská studia

Učitelství pro 2. stupeň základních škol

 • Studijní obor:
  Tělesná výchova + druhý vybraný program
 • Garant studijního programu:
  doc. Dr. PaedDr. Petr Urbánek
Jedná se o dvouoborové studium. Student si během dvouletého studia prohloubí odbornou složku učitelského vzdělávání. Absolvent NMgr. studia učitelství se orientuje v tématech vzdělávání a výuky, dokáže pracovat s žákem staršího školního věku, chápe a reflektuje jeho věkové, genderové i individuální zvláštnosti a je vybaven dovednostmi pro výběr a transformaci učiva, umí projektovat, realizovat a hodnotit proces výuky. Absolvent je kvalifikován pro výuku na 2. stupni ZŠ a na nižším stupni gymnázia.

Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol

 • Studijní obor:

  Tělesná výchova + druhý vybraný program

 • Garant studijního programu:
  doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.
Jedná se o dvouoborové studium. Student si během dvouletého studia prohloubí odbornou složku učitelského vzdělávání a naučí se rozumět psychologii dětí a dospívajících, moderním pedagogickým a didaktickým postupům výuky a utváření otevřeného bezpečného prostředí ve školní třídě. Absolvent je kvalifikován vykonávat profesi učitele na základní či střední škole a na víceletém gymnáziu.