Skip to main content

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2024.

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové bakalářské studium (prezenční forma)

Obsah a forma přijímací zkoušky:

Je vyžadováno lékařské potvrzení od tělovýchovného lékaře.

Sport se zaměřením na zdravý životní styl

Jednooborové bakalářské studium (prezenční forma)

Obsah a forma přijímací zkoušky:

Je vyžadováno lékařské potvrzení od tělovýchovného lékaře.

Učitelství pro 2. stupeň základních škol
(studijní obor tělesná výchova)

Dvouoborové navazující magisterské studium (prezenční a kombinovaná forma)

Obsah a forma přijímací zkoušky:

  • písemný test z obou oborů zvolené specializace a z pedagogiky a psychologie.

Všichni uchazeči doloží potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti; pro specializace s tělesnou výchovou je třeba předložit potvrzení od tělovýchovného lékaře.

Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol
(studijní obor tělesná výchova)

Dvouoborové navazující magisterské studium (prezenční a kombinovaná forma)

Obsah a forma přijímací zkoušky:

  • písemný test z obou oborů zvolené specializace a z pedagogiky a psychologie.

Všichni uchazeči doloží potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti; pro specializace s tělesnou výchovou je třeba předložit potvrzení od tělovýchovného lékaře.