Skip to main content

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

DVPP je těžištěm profesního rozvoje českých pedagogů. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je systematický a koordinovaný proces, který navazuje na pregraduální vzdělávání a trvá po celou dobu profesní dráhy pedagogického pracovníka.

DVPP se může uskutečňovat pouze prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů v akreditovaných institucích s pověřením MŠMT.

Lezení na umělé stěně pro pedagogické pracovníky

Časová dotace kurzu: 19 hodin

(akreditace do 22. 11. 2024)

Obsah kurzu:
Obsahem kurzu je seznámení cílové skupiny s pedagogickými, metodickými a bezpečnostními postupy při výuce lezení na umělé horolezecké stěně. Forma účasti na kurzu je prezenční, školení je rozděleno do tří dnů (10 výukových bloků). Kurz umožní frekventantům získat kompetence, které je oprávní k vedení žáků při výuce lezení na umělé stěně.

V rámci kurzu si frekventanti osvojí pedagogické, metodické a bezpečnostní zásady pro výuku lezení na umělých lezeckých stěnách. Celý kurz je primárně zaměřený na zásady bezpečného pohybu a provozu v prostoru umělých lezeckých stěn. Velký důraz bude kladen na výukové prostředky, které mají za úkol zajistit bezpečnost budoucích svěřených žáků s ohledem na různé věkové a výkonnostní zařazení a také na jejich individuální požadavky. Obsahem semináře je příprava a vedení programu (výuky), nácvik pokročilých technických dovedností a lezeckých technik, práce s horolezeckým materiálem, metodika vedení skupiny, bezpečnostní standardy atd.

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci. Konkrétně se jedná o učitele 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, SŠ, VOŠ, pedagogy volného času a vychovatele. 

Garant kurzu:
Odborným garantem celého kurzu je PhDr. Jaroslav Kupr, Ph.D. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Požadavky:
Závěrečná zkouška obsahuje metodický výstup, jištění prvolezce, vylezení cesty obtížnosti 5 UIAA na prvolezce.

Přihlášení na kurz:
Přihlášení na kurz je nutné realizovat přes rezervační systém.

Nízké lanové překážky pro pedagogické pracovníky

Časová dotace kurzu: 15 hodin

(akreditace do 22. 11. 2024)

Obsah kurzu:
Obsahem kurzu je seznámení cílové skupiny s pedagogickými, metodickými a bezpečnostními postupy při realizaci programu s využitím nízkých lanových překážek (tzn. výška překážek do 1,5 metru nad zem). Forma účasti na kurzu je prezenční, školení je rozděleno do tří dnů (11 výukových bloků). Kurz umožní frekventantům získat kompetence, které je oprávní k stavbě nízkých lanových překážek a k vedení žáků při realizaci programu s využitím nízkých lanových překážek.

V rámci kurzu si frekventanti osvojí pedagogické, metodické a bezpečnostní zásady pro kompletní realizaci programu s využitím nízkých lanových překážek (dále jen NLP), pro různé věkové a výkonností skupiny žáků. Definice NLP je prezentována jako lanové překážky (nebo systém překážek) s nízkým vedením lana – to je maximálně 1,5 metru nad zemí. Celý kurz je primárně zaměřený na zásady bezpečného pohybu v přírodním terénu a na bezpečnost při realizaci NLP jak z pozice stavby, tak z pozice realizace programu pro skupiny klientů. Velký důraz bude kladen na výukové prostředky, které mají za úkol zajistit bezpečnost budoucích svěřených žáků. Obsahem kurzu je příprava a vedení programu (výuky), evaluace programu, výběr terénu, volba překážek, stavba překážek, udržení překážek po bodu programu, demontáž překážek atd. Mezi další body programu patří také první pomoc, práce s horolezeckým materiálem, metodika vedení skupiny, bezpečnostní standardy a problematika revize tělovýchovného nářadí.

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci. Konkrétně se jedná o učitele 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, SŠ, VOŠ, pedagogy volného času a vychovatele. 

Garant kurzu:
Odborným garantem celého kurzu je PhDr. Jaroslav Kupr, Ph.D.(Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Požadavky:
Závěrečná zkouška obsahuje 2 části. Stavbu vylosované překážky ve dvojici v daném časovém limitu a metodický výstup vedení skupiny.

Přihlášení na kurz:
Přihlášení na kurz je nutné realizovat přes rezervační systém.

Nordic walking pro pedagogické pracovníky

Časová dotace kurzu: 15 hodin

(akreditace do 22. 11. 2024)

Obsah kurzu:
Obsahem kurzu je seznámení cílové skupiny s pedagogickými, metodickými a bezpečnostními postupy při výuce Nordic walkingu. Forma účasti na kurzu je prezenční, školení je rozděleno do tří dnů (9 výukových bloků). Kurz umožní frekventantům získat kompetence, které je oprávní k vedení žáků při výuce Nordic walkingu.

V rámci kurzu si frekventanti osvojí pedagogické, metodické a bezpečnostní zásady pro výuku Nordic walkingu. Celý kurz je primárně zaměřený na zásady bezpečného pohybu provozování Nordic walkingu. Velký důraz bude kladen na výukové prostředky, které mají za úkol zajistit správné provedení techniky chůze budoucích svěřených žáků (klientů) s ohledem na různé věkové a výkonnostní zařazení a také na jejich individuální požadavky. Obsahem semináře je příprava a vedení programu (výuky), nácvik pokročilých dovedností a technik, práce s vhodným materiálem, metodika vedení skupiny, bezpečnostní standardy atd.

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci. Konkrétně se jedná o učitele 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, SŠ, VOŠ, pedagogy volného času a vychovatele. 

Garant kurzu:
Odborným garantem celého kurzu je PhDr. Klára Kuprová, Ph.D. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Požadavky:
Závěrečná zkouška se sestává ze dvou částí. Metodický výstup a předvedení vybraných pohybových technik.

Přihlášení na kurz:
Přihlášení na kurz je nutné realizovat přes rezervační systém-

Úvod do problematiky motorické kompetence

Časová dotace kurzu: 8 hodin

(akreditace do 13. 5. 2024)

Obsah kurzu:

V tomto vzdělávacím programu se účastnící seznámí se základními pojmy pedagogického pojetí psychomotoriky a motorické kompetence, která je jednou z jejich nově přijímaných kompetenčních oblastí společně s osobní, materiální a socioemociální zkušeností. 

V programu budou charakterizovány základní pohybové dovednosti (fundamental movement skills), které by měly zvládnout děti mladšího školního věku se zaměřením zejména na 1. a 2. třídu ZŠ. 

Tyto základní pohybové dovednosti jsou podrobně představeny v metodických listech, které vždy obsahují:

  • Popis základní pohybové dovednosti.
  • Ukazatele zvládnuté pohybové dovednosti a kritické body nácviku.
  • Metodický postup v jednotlivých fázích motorického vývoje – v počáteční fázi seznámení, v základní fázi nácviku a ve fázi osvojení, zdokonalování. 
  • Příklady využití psychomotorických aktivit pro rozvoj dané dovednosti s různými pomůckami psychomotorického charakteru, s předměty denní potřeby, přírodními materiály, s netradičním využitím náčiní a nářadí v tělocvičně.

Charakteristika základních pohybových dovedností je spojena s představením možností pedagogické diagnostiky jejich úrovně. Prezentovány budou testové baterie využívané u nás a v zahraničí v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie pro detekci případných oslabení motorické kompetence až dyspraxie. 

Seminář je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část v hodinové dotaci 4 hodiny se realizuje v učebně a zahrnuje představení psychomotoriky, motorické kompetence a diagnostiky. Praktická část v hodinové dotaci 4 hodiny se odehrává v tělocvičně a obsahuje představení psychomotorických pomůcek  a pedagogických zásad psychomotorických hodin. Dále je praktická část zaměřena na diagnostiku motorické kompetence a prostředky rozvoje ve školním prostředí. 

Použité metody: Přednáška, diskuze, sdílení dobré praxe, interaktivní workshop, on-line studium, konzultace prezenční, on-line konzultace.

Účastníci obdrží náměty pro další vzdělávání v této oblasti (odborná literatura, internetové zdroje domácí a zahraniční). 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci. Konkrétně se jedná o učitele 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, pedagogy volného času a vychovatele. 

Garant kurzu:

Odborným garantem celého kurzu je PhDr. Iva Šeflová, Ph.D. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Požadavky:

Závěrečná zkouška obsahuje metodický výstup vedení skupiny.

Přihlášení na kurz: 

Přihlášení na kurz je nutné realizovat přes rezervační systém 

Základní školní lyžování

Časová dotace kurzu: 50 hodin

(akreditace do 22. 11. 2024)

Obsah kurzu:
Obsahem kurzu je seznámení cílové skupiny s pedagogickými, metodickými a bezpečnostními postupy při výuce běžeckého a sjezdového lyžování. Forma účasti na kurzu je prezenční, školení je rozděleno do sedmi dnů. Kurz umožní frekventantům získat kompetence, které je oprávní k vedení žáků při výuce běžeckého i sjezdového lyžování.

V rámci kurzu si frekventanti osvojí pedagogické, metodické a bezpečnostní zásady pro výuku lyžování. Celý kurz je primárně zaměřený na zásady bezpečného pohybu na běžeckých i sjezdových tratích. Velký důraz bude kladen na výukové prostředky, které mají za úkol zajistit technicky správné provedení pohybů.

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci. Konkrétně se jedná o učitele 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, SŠ, VOŠ, pedagogy volného času a vychovatele. 

Garant kurzu:
Odborným garantem celého kurzu je PaedDr. Jiří Dygrín (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Požadavky:
Závěrečná zkouška zahrnuje předvedení technik běžeckého lyžování, sjezdového lyžování a test.

Přihlášení na kurz:
Přihlášení na kurz je nutné realizovat přes rezervační systém

Základní školní snowboarding

Časová dotace kurzu: 50 hodin

(akreditace do 22. 11. 2024)

Obsah kurzu:
Obsahem kurzu je seznámení cílové skupiny s pedagogickými, metodickými a bezpečnostními postupy při výuce snowboardingu. Forma účasti na kurzu je prezenční, školení je rozděleno do sedmi dnů. Kurz umožní frekventantům získat kompetence, které je oprávní k vedení žáků při výuce snowboardingu.

V rámci kurzu si frekventanti osvojí pedagogické, metodické a bezpečnostní zásady pro výuku snowboardingu. Celý kurz je primárně zaměřený na zásady bezpečného pohybu na sjezdových tratích, ale i ve volném terénu. Velký důraz bude kladen na výukové prostředky, které mají za úkol zajistit technicky správné provedení požadovaných pohybů.

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci. Konkrétně se jedná o učitele 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, SŠ, VOŠ, pedagogy volného času a vychovatele. 

Garant kurzu:
Odborným garantem celého kurzu je Mgr. Jan Charousek, Ph.D. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Požadavky:
Závěrečná zkouška zahrnuje předvedení technik snowboardingu a test.

Přihlášení na kurz:
Přihlášení na kurz je nutné realizovat přes rezervační systém