Skip to main content

Tělesná výchova pro nespecialisty

(KTV/SPA1, SPA2, SPA1E, SPA2E, SPA1T, SPA2T, SPO1, SPT1, SPT2, TV1-E, TV2-E, TV1*H, TV2*H, TV1, TV2)
Možnosti absolvování tělesné výchovy na KTV FP TUL

Možnosti osvobození z TV

Zrušení tělesné výchovy ze zdravotních důvodů

Pokud je překážka k vykonávání pohybové činnosti časově neomezená, zažádá student děkana (ne KTV) o zrušení příslušného předmětu ze závažných zdravotních důvodů znemožňujících studium předmětu.
Osvobozeni od pravidelné docházky na tělesnou výchovu jsou pouze studenti s trvale změněnou zdravotní klasifikací, doloženou zdravotní dokumentací, které osvobodil lékař specialista. Studenti dále musí mít vyjádření lékařky TUL na formuláři všeobecné žádosti, z něhož je patrné, jakého typu osvobození je a uvedené dokumenty odevzdat na studijní oddělení na začátku semestru do 14 dní od zahájení výuky. SZŘ TUL umožňuje děkanovi předmět ze zdravotních důvodů zrušit, chybějící kredity si pak student doplní např. zápisem nějakého volitelného předmětu. Oborových tělocvikářů (Bc., NMgr.) se žádné osvobození netýká, nastane-li u nich zdravotní omezení vylučující tělesnou výchovu, zpravidla mění studijní obor.

Tělesná výchova s částečným omezením

V případě, že má student částečně omezený pohyb (nějaký typ pohybu či fyzické aktivity je vyloučen), příp. se jedná o časově vymezenou indispozici, vybere si student aktivitu z aktuální nabídky, která bude pro jeho fyzické omezení adekvátní nebo kontaktuje Mgr. Janu Bajzíkovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), která mu nabídne, buď zdravotní tělesnou výchovu, nebo mu pomůže zvolit jinou aktivitu z aktuální nabídky, která bude jeho fyzickému omezení vyhovovat. Jde-li o krátkodobá omezení, např. nemoc, úraz či období rekonvalescence, řeší to student individuálně se svým vyučujícím a s garantem předmětu např. škrtnutím předmětu v daném období a novým zápisem v budoucnu.

Případné další dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.